Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

V petek, 10. novembra 2023, je bil v Uradnem listu RS, št. 113/2023, objavljen javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 5.187.968,00 evra, od tega 2.749.623,04 evra za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 2.438.344,96 evra za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Urad Republike Slovenije za mladino zainteresirane vabi na informativni dan, ki bo v petek, 17. novembra 2023 ob 10. uriv veliki sejni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana. Predhodne prijave na informativni dan niso potrebne.

Z javnim razpisom se povečuje varnost mladih, ki so ranljiva skupina na trgu dela. Cilj javnega razpisa je usposobiti in opolnomočiti mlade in mladinske delavce o problematiki prekarnosti preko vzpostavljenega podpornega okolja v mladinskem sektorju. V usposabljanja, ki se jih načrtuje v okviru javnega razpisa, bo skupaj vključenih 400 mladinskih delavcev in najmanj 6630 mladih iz vse Slovenije. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Javni razpis “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih” in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Urada Republike Slovenije za mladino.

Upravičeni prijavitelji so organizacije v mladinskem sektorju, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je ponedeljek, 11. decembra 2023.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Vir: Urad RS za mladino