woman, checklist, check-8364633.jpg

Javni poziv za izvedbo akcij za obrambo evropskih vrednot

Javni poziv ima dva namena. Prvi namen javnega poziva je podpora organizacijam pri nujnih zagovorniških, pravnih, komunikacijskih in drugih akcijah (odziv v medijih, protesti, zbiranje podpisov, priprava amandmajev in podobno), ki so načrtovane kot takojšen odziv na različne izzive (na primer zaščita EU vrednost in temeljnih pravic ali pritiski odločevalcev na delovanje NVO). Drugi pa je podpora aktivnostim, ki so načrtovane kot priložnost (oblikovanje politik ali predpisov) z namenom pozitivnega vplivanja tako na lokalno kot nacionalno in EU raven (na primer volitve v evropski parlament ali promocija EU vrednot). 

Rok prijave: 30.6.2025 (oz do porabe sredstev)
Višina razpoložljivih sredstev: skupaj 250.000 evrov
Od tega za Slovenijo: 100.000 evrov
Višina sredstev za posamezno akcijo: 5.000 – 10.000 evrov
Trajanje projektov: do 6 mesecev
Upravičeni prijavitelji: nevladne organizacije v Sloveniji in na Hrvaškem

Vse informacije in razpisna dokumentacija – TUKAJ.