Pravni akti

Spodaj so na voljo vzorci (dokumenti) pravnih aktov, ki jih lahko po potrebi uporabite.

Statut društva

Prenesite priponke: statut_drustva

Statut zavoda

Prenesite priponke: statut-zavoda

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju

Prenesite priponke: pravilnik_o_financno_materialnem_poslovanju

Akt o sistemizaciji

Prenesite priponke: akt_o_sistemizaciji

Akt o ustanovitvi zavoda

Prenesite priponke: akt_o_ustanovitvi_zavoda

Določanje in izrabljanje dopusta

Prenesite priponke: dopust

Pogodba o zaposlitvi

Prenesite priponke: pogodba_o_zaposlitvi

Volitve za dva predstavnika delavcev v svetu zavoda

Prenesite priponke: volitve_za_dva_predstavnika_delavcev_v_svetu_zavoda