O nas

Korociv je Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij.

10+ let

delovanja

17 NVOp

NVO s potencialom

5K+

Mesečnega obiska

Prijavitelj: Zveza športnih društev Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem

Program: Koroško regionalno stičišče NVO – KOROCIV

“Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za NVO 2023-2027”

Razpisovalec: MJU – Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

Trajanje programa: od 01.10.2023 do 31.12.2027

Vrednost programa: 354.992,65 EUR

Pogodba o sofinanciranju programa (operacije): “POGODBA št. »C3130-24-151001« o sofinanciranju programa Koroško regionalno stičišče NVO – KOROCIV

KONTAKT IN INFORMACIJE
PISARNA KOROCIV – info@korociv.si (Prežihova 7, 2390 Ravne na Koroškem, 1. nadstropje)

JANKO PEŠL – janko@korociv.si (vodja projekta)
JURE STRAH – jure.strah@korociv.si (koordinator projekta)
JURE LESJAK – jure.lesjak@korociv.si (analitik in vodja odnosov z javnostmi)

SPECIFIČNI CILJI PROGRAMA

1. Ciljno informirane NVO – identificirane priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorništva na lokalni/regionalni ravni

2. Povečana usposobljenost (strokovna, zagovorniška, organizacijska) NVO v regiji, s poudarkom na NVO s potencialom, z namenom zadovoljevanja izbranih lokalnih potreb

3. Izveden učinkovit in uspešen proces zagovorništva  za dosego potrebnih sprememb lokalnih/regionalnih politik z namenom naslavljanja potreb v skupnosti

4. Vzpostavljena delujoča in učinkovita partnerstva z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb

TRANSPARENTNOST

 

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA

1 Ciljno informirane NVO – identificirane priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorništva na lokalni/regionalni ravni

Informiranje smo izvajali prek 9-ih kanalov obveščanja: 1) spletna stran www.korociv.si (230 sledilcev mesečno), 2) družbena omrežja Facebook (577 sledilcev), Twitter / X (73 sledilcev), Instagram (203 sledilci); 3) mesečnik Občasnik (257 naročnikov); 4) Nevladna Koroška na portalu Večer Koroška, 5) Skupni portal regionalnih stičišč www.zanvo.org; 6) Tiskana izdaja Nevladna Koroška; 7) E-revija Nevladna Koroška; 8) Blog Nevladni b(r)log; in 9) Online Whatsapp skupina NVO s potencialom. Informacije so v prvi vrsti namenjene NVO in NVO s potencialom, vseskozi pa so dostopne tudi za partnerje, relevantne deležnike, medije in  širšo javnost. 

2 Povečana usposobljenost (strokovna, zagovorniška, organizacijska) NVO v regiji, s poudarkom na NVO s potencialom, z namenom zadovoljevanja izbranih lokalnih potreb

V našem »Programu NVO s potencialom« smo krepili in nudili podporno pomoč nevladnim organizacijam, ki v Koroški regiji kažejo največjo zmožnost razvoja. Izvajali smo usposabljanja za NVO v obliki organiziranih usposabljanj (strokovno, organizacijska, zagovorniška usposabljanja), mentorstev in svetovanj. Skupaj smo izvedli 133 različnih usposabljanj (73 v prvi fazi in 60 v drugi fazi) na desetih različnih področjih: 1) civilni dialog in zagovorništvo; 2) zbiranje sredstev in projektne prijave; 3) organizacijski razvoj NVO, 4) strateški razvoj in načrtovanje v NVO, 5) vodenje kampanj in čez-sektorsko sodelovanje, 6) komuniciranje; 7) strokovmi razvoj NVO; 8) mentorstvo in svetovanje NVO; 9) transparentnost; in 10) digitalizacija procesov. V program je bilo skupno vključenih 23 NVO s potencialom, od tega jih je v štirih letih 15 okrepilo svoj razvoj – 1) Koroški mladinski kulturni center Kompleks; 2) Kulturno društvo Drugi zvoki; 3) Nogometni klub Fužinar; 4) Klub uporabnikov ludoteke KUL Ludek; 5) Kulturno izobraževalno društvo Radovednež 6) Nogometni klub Peca; 7 Zavod Petida; 8 Športno društvo Košarkarska šola Jezerniki Prevalje; 9 Društvo Košarkarski klub Dravograd; 10 Rokometni klub Slovenj Gradec 2011; 11 Umetniški klub 101 Records; 12 Zavod KONC, so.p.; 13 Društvo Nogometna šola Prevalje; 14 Medgeneracijski center Ravne; 15) Mladinsko društvo Kulturna kibla.
Povprečno je posamezna NVO s potencialom prejela prek 50 ur usposabljanj, skupaj smo nudili prek 2.000 ur usposabljanj za NVO. NVO s potencialom sodelujejo tudi v naših skupnih akcijah, čez-sektorskih partnerstvih, pri razvoju novih in trajnostnih storitev ter spremembi lokalnih/regionalnih politik.

3) Izveden učinkovit in uspešen proces zagovorništva za dosego potrebnih sprememb lokalnih/regionalnih politik z namenom naslavljanja potreb v skupnosti

Izvedli smo 14 uspešnih procesov zagovorništva: izdelali smo Strategijo za mlade v občini Ravne na Koroškem 2021-2024; dosegli smo imenovanje predstavnikov NVO kot članov Razvojnega sveta Koroške regije; sklad za NVO, prek katerega lahko NVO kandidirajo za dodatna finančna sredstva pri že pridobljenih projektih/programih, smo uvedli v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Dravograd; sklenili smo sporazum o vzpostavitvi in sodelovanju NVO v Regionalni razvojni mreži (RRM); sooblikovali smo Regionalni razvojni program (RRP); predlagali in implementirali smo spremembe pravilnika na področju prostovoljstva v občini Črna na Koroškem (posebno točkovanje prostovoljstva); izdelali smo Strategijo razvoja NVO v Koroški regiji 2023-2027; predlagali in implementirali smo spremembe pravilnika Lokalne akcijske skupine (LAS MD) za razpis malih projektov za NVO; izvedli smo participativni proračun v Mestni občini Slovenj Gradec; izdelali smo Strategijo za mlade v občini Mežica 2023-2026; pripravili sm LLokalni program in pravilnik na področju kulture v občini Črna na Koroškem.

4) Vzpostavljena delujoča in učinkovita partnerstva z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe

Stičišče Korociv je vzpostavilo 14 čez-sektorskih partnerstev: izvedli smo dve Letni konferenci koroških NVO (temi: zdravje in transparentnost); na Upravni enoti Dravograd smo postavili table za slepe in slabovidne; vzpostavili smo coworking prostor Meet’n’Work v KMKC Kompleks na Ravnah na Koroškem; izvedli smo zbiralne akcije gospodinjskega tekstila; s partnerstvom Kulturopoly smo uvedli novo storitev na področju kulture (igra skozi kulturni dogodek v različnih stavbah/prostorih); vzpostavili smo javno knjižno polico, kjer so občanom na voljo knjige (partnerstvo Knjiga me briga – okolje pa tudi); izvedli smo tri humanitarne in dobrodelne akcije (postavitev dvigalo za hendikepiranega otroka, finančna pomoč družini, finančna pomoč otroku zbolelem za rakom); uvedli smo kupone za cenejši nakup šolskih potrebščin; sodelovali smo treh skupnih partnerstvih regionalnih stičišč (Šola za župane – predvolilno soočenje lokalne volitve 2022, transparentnost delovanja NVO – objava letnih finančnih in vsebinskih poročil ter plač, nadgradnja sodelovnaja v okviru skupne blagovne znamke stičišč #zaNVO, pri čemer smo izvedli tri nacionalne konference pomembne tako za lokalne skupnosti kot za NVO: ZA participativni proračun, Prostori ZA skupnost, Digitalna orodja in pomoč ZA NVO).

5) Identificirane in uveljavljene nove trajnostno naravnane storitve za reševanje lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe

Dobro prakso s področja zdravja »Zdrava Črna«, ki smo jo v preteklih letih prek čez-sektorskega partnerstva uvedli v Občini Črna na Koroškem, smo uspešno prenesli v občino Mežica, občina Prevalje in občino Ravne na Koroškem. »Zdravo in aktivno mesto« rešuje potrebo občanov po organiziranem aktivnem preživljanju prostega časa, zdravem življenjskem slogu in skrbi za javno zdravje s pomočjo preventive izobraževanja, rekreacije in športa. Sodelujoče občine Mežiške doline so s koordinacijo stičišča izdelale skupni katalog aktivnosti na področju zdravja, športa in rekreacije.
V okviru kampanje ozaveščanja za dvig digitalnih kompetenc starejše populacije smo izvedli usposabljanja / program na področju digitalizacije.
Vzpostavili smo trajnostno in okoljsko naravnano partnerstvo, ki bo trajno reševalo problem odvečnega gospodinjskega tekstila občanom občine Črna na Koroškem (zbiralno-ozaveščevalne akcije).

Janko Pešl

Vodja projekta
janko@korociv.si

Jure strah

Koordinator projekta
jure.strah@korociv.si

Jure Lesjak

Analitik in vodja odnosov z javnostjo
jure.lesjak@korociv.si

Imate vprašanje ali predlog?

Pišite nam in odgovorimo Vam v najkrajšem možnem času.