analysis, analytics, business-1841158.jpg

Rok za oddajo letnih poročil je torek, 2. april

Društva morate do torka, 2. aprila 2024, AJPES predložiti vaša letna poročila in na FURS oddati davčni obračun. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morate ob oddaji letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2023.

Letno poročilo in davčni obračun morate oddati vsa društva. To velja tudi v primeru, da v preteklem letu niste bila aktivna in v poročilu ne izkazujete nobenega podatka.

Aplikacija za predložitev letnih poročil društev za leto 2023 pri AJPES je že na voljo. Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnih poročilih za nevladne organizacije pa najdete tudi v CNVOS vodiču Letna poročila

Obračun DDPO morate oddati tudi društva, ki v celoti ugotavljate dohodke iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti. Davčni obračun s posebnim obrazcem elektronsko oddate prek eDavkov. Vse o davku od dohodka pravnih oseb si lahko preberete tukaj.

Pri pripravi obračuna bodite še vedno pozorni na upoštevanje prejetih pomoči na podlagi interventnih ukrepov v letu 2023. Te pomoči namreč predstavljajo prihodke davčnega zavezanca in jih morate vključiti v davčni obračun. Več informacij o pripravi in oddaji davčnega obračuna je na voljo tukaj.

Rok za predložitev letnega poročila na AJPES za društva, ki ste zavezana k reviziji, se izteče v ponedeljek, 2. septembra.

Za več informacij se lahko obrnete na Koroško regionalno stičišče za NVO – KOROCIV.