Aktualno

Vabilo na delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja v Mežiški dolini

Pri Lokalni akcijski skupini LAS Mežiške doline pripravljajo Strategijo Lokalnega Razvoja (SLR) za območje Mežiške doline za programsko obdobje 2021 – 2027, ki bo osnova za financiranje razvojnih projektov v naši dolini v naslednjih letih. Glavna značilnost programa CLLD/LEADER je princip delovanja …

Vabilo na delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja v Mežiški dolini Preberite več »

Zbiranje predlogov ZA STRATEGIJO RAZVOJA PROSTOVOLJSTVA 2024-2028

Spoštovani_e vodje prostovoljskih organizacij/organizacij s prostovoljskim programom, mentor-ji/ice, koordinator-ji/ice prostovoljstva in aktivni prostovoljci_ke!   Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, ki koordinira Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, aktivno sodeluje pri pripravi Strategije razvoja prostovoljstva 2024-2028, ki se bo oblikovala in sprejemala v …

Zbiranje predlogov ZA STRATEGIJO RAZVOJA PROSTOVOLJSTVA 2024-2028 Preberite več »

Objavljen Javni poziv za nagrado oz. priznanja na področju prostovoljstva za 2022

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2022. Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive: Odbor …

Objavljen Javni poziv za nagrado oz. priznanja na področju prostovoljstva za 2022 Preberite več »

Skrajni čas, da zavodi uskladijo svoje akte z zakonom o nevladnih organizacijah

Zakon, ki opredeljuje nevladne organizacije, velja že od aprila 2018. Med pogoji, po katerih organizacija velja za NVO, je tudi pogoj neprofitnosti. Zakon pravi, da je neprofitna tista organizacija, ki ima v svojem aktu določeno, da: Več o izpolnjevanju pogoja neprofitnosti si …

Skrajni čas, da zavodi uskladijo svoje akte z zakonom o nevladnih organizacijah Preberite več »

Oddaja letnih poročil o prostovoljstvu za leto 2022

Organizacije, ki ste vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, morate poleg letne bilance oddati tudi letno poročilo o prostovoljstvu za preteklo leto. Na povezavi najdete obrazec s podatki, ki jih zahteva spletni obrazec letnega poročila o prostovoljstvu na …

Oddaja letnih poročil o prostovoljstvu za leto 2022 Preberite več »

Oddaja letnih poročil za leto 2022

Obveščamo vas, da je nastopil čas za oddajo letnih poročil za leto 2022. Zakonsko predpisan rok za predložitev podatkov iz letnega poročila (poenoteni obrazci) za namen državne statistike se izteče v petek, 31.3.2023. Aplikacija za vnos podatkov je na voljo od 18.1 2023, zato vas vabimo, da svojo obveznost čim prej izpolnite. Za namen javne …

Oddaja letnih poročil za leto 2022 Preberite več »

Delavnice – spoznajte program za vodenje članstva, opravljenih prostovoljskih ur in enostavnega računovodstva

Consulta.si je v okviru programva “digitalizacije NVO” razvila program za vodenje članstva in prostovoljskih ur ter vodenje računovodstva na enostaven način. Program na enem mestu omogoča vodenje evidenc o članstvu, plačanih članarinah, prostovoljcih in opravljenih prostovoljskih urah … , ko tudi …

Delavnice – spoznajte program za vodenje članstva, opravljenih prostovoljskih ur in enostavnega računovodstva Preberite več »

Delovni posvet o Javnem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij

Ministrstvo za javno upravo organizira delovni posvet o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju. Delovni posvet bo v četrtek, 12. januarja 2023, od 10. do 13. ure, v veliki konferenčni …

Delovni posvet o Javnem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij Preberite več »

Vabilo na delavnico “Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju”

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij #ZaNVO vabi na delavnico Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju! Organizatorji Fundacija BiT Planota, Ministrstvo za javno upravo in Skupnost občin Slovenije, so program pripravili tako, da boste praktično delali na primeru javnega naročila, kjer je predvidena uporaba …

Vabilo na delavnico “Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju” Preberite več »