Vabilo na delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja v Mežiški dolini

Pri Lokalni akcijski skupini LAS Mežiške doline pripravljajo Strategijo Lokalnega Razvoja (SLR) za območje Mežiške doline za programsko obdobje 2021 – 2027, ki bo osnova za financiranje razvojnih projektov v naši dolini v naslednjih letih.

Glavna značilnost programa CLLD/LEADER je princip delovanja »od spodaj navzgor«, zato bodo v vse aktivnosti v povezavi z SLR, vključevali partnerje in zainteresirano javnost z območja LAS Mežiške doline.

Naša SLR bo omogočala uresničevanje izzivov v lokalnem okolju, prožnost pri doseganju ciljev in odgovarjala dejanskim potrebam Mežiške doline. Odpirala bo nove možnosti in priložnosti za razvoj našega območja.

Ker želimo, da bo naš dokument izražal dejanske potrebe okolja, vabimo k sodelovanju vse zainteresirane lokalne deležnike, še posebej predstavnike nevladnega sektorja.

Vabimo vas na delavnico, ki bo v četrtek, 13.4. ob 10.00, ZOOM – povezava do delavnice. 

Na delavnici bo predstavljena Strategija lokalnega razvoja, sami pa lahko sodelujete s pobudami v obliki projektnih idej.

Prijave na delavnico: info@korociv.si