Oddaja letnih poročil za leto 2022

Obveščamo vas, da je nastopil čas za oddajo letnih poročil za leto 2022.

Zakonsko predpisan rok za predložitev podatkov iz letnega poročila (poenoteni obrazci) za namen državne statistike se izteče v petek, 31.3.2023Aplikacija za vnos podatkov je na voljo od 18.1 2023, zato vas vabimo, da svojo obveznost čim prej izpolnite.

Za namen javne objave je treba letno poročilo predložiti:

1. Nezavezana k reviziji do petka, 31.3.2023
2. Zavezana k reviziji do četrtka, 31.8.2023

Podrobnosti glede načina predložitve so opredeljene v Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov.

Četudi v letu 2022 niste poslovali in hkrati ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, morate svojo zakonsko obveznost izpolniti in letno poročilo predložiti AJPES.

Več informacij o predložitvi letnih poročil vam je na voljo v izpostavah AJPES in na spletni strani Oddajam -> Letna in druga poročila.
Letna poročila, predložena za javno objavo, AJPES brezplačno objavi na svojem spletnem portalu.