Ocena škode pri NVO zaradi poplav in zemeljskih plazov

Glede na 71. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023[1] (ZIUOPZP), ki določa, da pristojna ministrstva izdelajo oceno škode pri društvih in ustanovah zaradi katastrofalnih poplav, plazenja tal in drugih posledic hudourniškega delovanja visokih voda – »POPLAVE avgust 2023«, vam posredujemo:

  • Navodila društvom in ustanovam za izpolnjevanje obrazca za oceno škode zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda – »POPLAVE avgust 2023«. POVEZAVA DO NAVODIL.
  • Obrazec za oceno škode v društvih in ustanovah – POPLAVE avgust 2023. POVEZAVA DO OBRAZCA.
  • Metodologija za ocenjevanje škode v društvih in ustanovah – POPLAVE avgust 2023. POVEZAVA DO METODOLOGIJE.
  • Življenjska doba in amortizacija premičnin. POVEZAVA.

Oškodovanci s statusom nevladne organizacije v javnem interesu posredujejo podpisan obrazec tistemu ministrstvu, ki jim je status podelilo. Če navedenega statusa nimajo, obrazec posredujejo Ministrstvu za javno upravo. Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in pristojnih ministrstev je dostopna na portalu AJPES. 

Oškodovanci prijavijo škodo na predpisanem obrazcu najpozneje do 20. 9. 2023


[1] Uradni list RS, št. 95/23.