windmill, field, grain-4550711.jpg

Obzorje Evropa: Podpora preoblikovanju sosesk v lepša, trajnostna in vključujoča okolja

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, objavila sklop treh razpisov za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov v podporo preoblikovanju sosesk v lepša, trajnostna in vključujoča okolja (HORIZON-MISS-2024-NEB-01):

Upravičeni prijavitelji
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Vse informacije in razpisna dokumentacija – TUKAJ.