Javna dela 2017

Petek, 04 November 2016 10:38 Napisal

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za javna dela v prihodnjem letu namenja 27 milijonov evrov.

Zavod RS za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Za javno povabilo so namenjena sredstva v višini 27 milijonov evrov, od tega za:

  • socialnovarstvene programe sredstva v višini 9,45 milijona evrov,
  • programe javnih del, ki bodo namenjeni vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo izobrazbe sredstva v višini 8,1 milijona evrov in
  • programe s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture ter drugih programov javnih del sredstva v višini 9,45 milijona evrov.

S posebno kvoto sredstev za programe javnih del, ki bodo namenjeni izključno dolgotrajnim brezposelnim osebam z nižjo ravnjo izobrazbe, želimo povečati delež te ciljne skupine v skupnem številu vseh vključenih v javna dela, saj nižje izobražene dolgotrajno brezposelne osebe predstavljajo strukturni problem trga dela. S posebno kvoto sredstev za izvajanje socialnovarstvenih programov javnih del pa želimo v največji možni meri upoštevati potrebe najbolj ranljivih uporabnikov storitev javnih del (invalidi, starejši, otroci in mladostniki).

Načrtujemo, da bo v javna dela v letu 2017 vključenih približno 5000 dolgotrajno brezposelnih oseb.

Izpostaviti želimo tudi dve novosti javnega povabila. Prva novost se nanaša na spremembo Pravilnika o izboru in sofinanciranju javnih del, na podlagi katere se povečuje delež sofinanciranja plač udeležencem javnih del s strani ministrstva tistim občinam, ki imajo najvišjo povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti. Druga novost pa se nanaša na možnost sklepanja pogodb o zaposlitvi za delo v izbranem programu javnih del tudi za krajši delovni čas, vendar ne za krajši od 25 ur na teden.

Izvajalci javnih del bodo lahko ponudbe na javno povabilo oddali od 11. novembra 2016 dalje, javno povabilo pa bo odprto do 30. aprila 2017 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev javnega povabila.

Zakaj niste zaposleni pri nas?

Četrtek, 20 Oktober 2016 11:51 Napisal

Zavod Nefiks te vabi na osrednji nacionalni dogodek projekta Nefiks zaposlitvene rešitve, kjer bodo vrhunski slovenski kadroviki ponujali praktične napotke za tvoj izboljšan angažma na zaposlitvenem razgovoru in pripravi živjenjepisa za pridobitev zaposlitve. 

Dogodek bo potekal v KRISTALNI PALAČI, v KONGRESNI DVORANI v 2. nadstropju.

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA!

Rok za prijavo je PODALJŠAN do četrtka, 27. oktobra 2016 do zapolnitve mest, prijavite se TUKAJ: http://www.bit.ly/PrijavaNaDogodek

Priporočena oprema za najbolj motivirane: PRINESITE SVOJ ŽIVLJENJEPIS!

V štirih urah bomo prisluhnili nasednjim kadrovikom:
Tadeji Ozebek iz podjetja IBM (https://www.ibm.com/si-sl/), 
Romini Godnič iz podjetja Decathlon (http://www.decathlon.si/), Goranu Vaskrsiću iz EU Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (http://www.acer.europa.eu/sl/The_agency/Strani/default.aspx) in Marti Blažič iz Mestne knjižnice Ljubljana (http://www.mklj.si/).

Odgovorili bodo na vprašanja o neuspehih ob prijavljanju na delovno mesto in spodrsljajih na razgovorih. Kadroviki bodo izvedli tudi kratke simulacije zaposlitvenih razgovorov zato, da bomo iz prve roke izvedeli, kako se predstavimo in prepričljivo odgovarjamo na vprašanja zaposlovalcev, da pridemo do končnega cilja: ZAPOSLITVE!

Kadroviki bodo tudi opozorili na pogoste napake ob pisanju življenjepisov in na razgovorih. Zaupali nam bodo, kaj je odločilno pri izbiri kandidata ter kaj jih o kandidatovem zasebnem življenju zanima.

Na dogodku bosta sodelovala tudi:

- podjetnik Tomaž Stritar z nasveti, kako se pripravimo na razgovor za službo,
- podjetnica Urša Žorž z motivacijskimi ukrepi za karierne načrte in njihovo uresničitev.

Dogodek je namenjen mladim do 29. leta starosti.

Koroški študentje in dijaki, pozor!

Četrtek, 27 Oktober 2016 11:47 Napisal

Si študent/dijak s stalnim prebivališčem v eni izmed upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec ali Ravne na Koroškem? Te zanima študentska politika? Te zanima delo na področju: sociale, zdravja, športa, kulture, izobraževanja, PR, marketinga, IT ali študentska problematika? Bi rad naredil nekaj za študente v svoji okolici?

Če si na katero od zgornjih vprašanj odgovoril z DA, nam piši na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Mail naj vsebuje:

  • Zadeva: Prijavnica
  • Življenjepis
  • Izkušnje na zgoraj naštetih področjih in za katero področje se zanimaš

Časa imaš do 5. novembra 2016!

Prostovoljsko delo je v Sloveniji močno prisotno v družbi, pomaga nam pri reševanju družbeno socialnih problemov in odkrivanju težav ter posameznikov, ki padejo skozi vrzeli v sistemu. Migrantska kriza v letu 2015 bi bila brez pomoči prostovoljcev praktično neobvladljiva. Prednost prostovoljstva je ravno njegov hiter in učinkovit odziv na družbene spremembe.

 

Na vseh področjih delovanja prostovoljstvo pomembno prispeva k zniževanju revščine in spodbujanju aktivnega prebivalstva, zato je zelo pomembno, da se država tega zaveda in pri uveljavljanju ter spodbujanju prostovoljstva odigra aktivno vlogo.

Vlada Republike Slovenije se je dne 30. 6. 2016 seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015.

 

Poročilo o prostovoljskem delu je oddalo 1037 prostovoljskih organizacijskupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij je bilo 96.822, opravili pa so kar 10.878.360 ur prostovoljskega dela. Skupaj je bilo opravljenega za 106.318.802,00 evrovorganiziranega prostovoljskega dela, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Ob pripravi skupnega letnega poročila o prostovoljstvu za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da je kljub naraščanju vpisa v vpisnik, še vedno premalo vpisanih organizacij, kar posledično pomeni, da ni celostnega pregleda nad opravljanjem organiziranega prostovoljskega dela. Glede na spremembe in dopolnitve zakona, ki so bile sprejete na pobudo prostovoljskih organizacij, se pričakuje zmanjšanje administrativnih bremen ter enostavnejše poročanje, s tem pa tudi večji vpis v vpisnik, ki bo razširjen še z organizacijami s prostovoljskim programom. Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki je v pripravi, bo tako v svojih ciljih in ukrepih naslovila tudi področja oziroma problematiko, ki so se izpostavila ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu.

Ker je v Sloveniji veliko več prostovoljskega dela kot ga zajamejo uradne evidence zbir podatkov ne kaže realne slike dejansko opravljenih prostovoljskih ur po posameznih področjih. Zato vabimo vse prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, da se vpišejo v vpisnik, saj bo le tako viden prispevek prostovoljskega dela v Sloveniji in njegov pomen za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin in za razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prednosti vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij na AJPES in obveznosti, ki jih le-to prinaša, najdete na spletni strani prostovoljstva. 

Skupnost občin Slovenije in CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

vabita v četrtek, 27. 10. 2016, v hotel MONS v Ljubljani na konferenco

JAVNO FINANCIRANJE PROGRAMOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI

Čas priprave javnih razpisov se bliža, zato želimo občinam omogočiti, da na konferenci, ki je namenjena tako županom kot občinskim uslužbencem, ki se ukvarjajo s pripravo razpisov, izmenjajo svoje izkušnje in dobre prakse o različnih vidikih izvajanja javnih razpisov ter se podrobneje seznanijo s pravnimi okvirji javnega financiranja kot tudi s pogledi nevladnega sektorja na javno financiranje.

DNEVNI RED

9.00–9.30 Registracija

9.30–9.50 Uvodna nagovora: Goran Forbici, direktor CNVOS; predstavnik Skupnosti občin Slovenije

9.50–10.20 Najpogostejše dileme pri financiranju programov nevladnih organizacij v občinah (Monika Kostanjevec, CNVOS)

10.20–10.45 Pravne podlage – Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Petra Polak in Manja Vovk, Mestna občina Kranj)

10.45–11.10 Načini razdeljevanja sredstev med programe NVO – Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto

2016 – nevladni in nepridobitni mladinski centri (Martina Rauter, Mestna občina Maribor)

11.10–11.40 Odmor in pogostitev

11.40–12.10 Predplačila in pogovor o pravnih podlagah z Ministrstvom za finance (Marija Arnuš, Ministrstvo za finance)

12.10–12.35 Večletno financiranje – Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v MONM za leto 2014 in za leta od 2014 do 2016 (Mateja Jerič, Mestna občina Novo mesto)

12.35–12.50 Sofinanciranje s prostovoljskim delom (Petra Cilenšek, Stičišče NVO osrednje Slovenije)

12.50–13.10 Uvajanje sprememb v javne razpise z vključevanjem NVO (Marina Rebec, Občina Postojna)

13.10–13.30 Predstavitev e-orodij pri izvajanju javnih razpisov (Nevenka Malavašič, Občina Logatec)

13.30–13.50 Spremljanje in vrednotenje financiranih programov in projektov (Tina Divjak, CNVOS)

13.50–14.15 Odprta razprava

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo (število in imena udeležencev) predhodno sporočite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., in sicer do torka, 25. 10. 2016.

Vljudno vabljeni!

Natečaj MLADI IN SIVA EKONOMIJA

Četrtek, 20 Oktober 2016 09:10 Napisal

Današnja mladina se srečuje z velikimi spremembami na trgu dela in z ukinjanjem ugodnosti, ki so jih poznale prejšnje generacije. Kje tiči razlog? Neučinkovit sistem pobiranja davkov. 

Zavod NEFIKS v okviru kampanje za ozaveščanje mladih o posledicah sive ekonomije razpisuje natečaj za najboljši slogan in grafike na temo SIVE EKONOMIJE.

Iščemo najboljšo priredbo starih slovenskih pregovorov in rekov na temo sive ekonomije. Izdelki, ki bodo združevali tako grafično podobo kot slogan, so še posebej zaželjeni. Najboljši izdeki bodo razglašeni na zaključni prireditvi projekta, ki bo 28.10.2016 ob 10:00, na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška.

NAGRADE

1. mesto: KOCKE RORY STORY MAX
2. mesto: Kocke RORY STORY ACTION
3. mesto: KARIERNA FOTOGOVORICA
4-10 mesto: KARTE ENA

Spodbujamo MLADE, DA SPREGOVORIJO O SIVI EKONOMIJI in njenih posledicah na njihova življenja, zato nam pošljite svoje predloge do 24. oktobra 2016.

Elektronske izdelke pošljite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. s pripisom: ‘50 odtenkov sive ekonomije'

Izdelke v fizični obliki pošljite na: Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana s pripisom: za ‘50 odtenkov sive ekonomije’

*Izdelkov ne vračamo, za avtorstvo so v celoti odgovorni pošiljatelji. Slogani in grafike bodo uporabljeni za promocijske namene projekta. Pošiljatelji se s pošiljanjem strinja z javno objavo pod licenco CC”

 

 

 

Vabilo: Prijava na obisk Zasavja

Petek, 14 Oktober 2016 11:23 Napisal

Pogled čez planke – prenos dobrih praks

ZASAVJE-KOROŠKA

- petek, 21. oktober 2016

- odhod ob 8.00 iz avtobusne postaje Ravne na Koroškem (ali po dogovoru)

- prihod domov okoli 17.00 ure

Lokacija: Vače/Slivna

1.) Geometrično središče Slovenije na Spodnji Slivni pri Vačah: ogled središča in

predstavitev Društva GEOSS: nastanek, aktivnosti, koncesija za upravljanje z

geometričnim središčem.

Ogled projekta LAS - Pustolovski park GEOSS: delovanje parka, promocije in trženja,

razvoja dejavnosti, sodelovanja z lokalno skupnostjo in društvi.

Lokacija: Trbovlje

2.) Razvoj novih podjetniških idej in dejavnosti povezanih z rudarsko Društvo Punkt –

predstavitev razvoja kreativnega turizma: post-apokaliptična tura, ki je interaktivna

terenska igra doživetja opuščenih industrijskih prostorov, ki jih je za sabo pustila

propadla industrija.

3.) Obisk Ropotarnice (Zavod KSMT socialno podjetje): Prostor za kreativno reuporabo

in prodajo rabljenih izdelkov, predstavitev delovanja in vključevanja prostovoljstva.

4.) Predstavitev LAS projekta: razvoj dopolnilne dejavnosti na področju zeliščarstva

(linija izdelkov, prodaja in trženje le-teh).

Program se lahko naknadno dopolni ali spremeni, glede na vremenske razmere.

Za hrano in pijačo je poskrbljeno.

Zainteresirani se lahko do vključno 18. oktobra prijavijo na telefon 031 308 896 (Jure Strah).

This afternoon we have put on the internet the notice of the forthcoming call for tender of our study on the Social Economy 'Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union'.

Deadline for expressions of interest: 23 October

Fee for study: 25,000 Euros

Basically, if there are any research centres, think tanks, etc. which you think might be interested in carrying out this study, then please send to them the links below (EN & FR). They must contact the studies department of the EESC (email provided on the website), in order to express their interest and to ask for the application form.

EN

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.public-procurement-future-low&itemCode=40533

Jazz Ravne - napovednik 10. sezone

Torek, 27 September 2016 11:35 Napisal

S koncertom v četrtek, 29. septembra 2016, se začenja jubilejna 10. sezona abonmaja Jazz Ravne. V njej boste našli obilico najboljših domačih izvajalcev, tuje džezovske legende, mlajše in starejše glasbenike, jazz v mnogih različnih stilih - od lahkotnih latino ritmov do tega, kar se trenutno preigrava po svetovnih centrih džeza. Pridružite se nam na koncertih, ki so vedno znova posebno doživetje. Bodite del vse večje družine, ki jo na Ravnah druži ljubezen do dobre, drugačne, iskreno zaigrane glasbe.

www.jazzravne.si/

Delavnica sodobni ples

Sobota, 10 September 2016 11:15 Napisal

PRIČETEK NOVE SEZONE 2016/17
Life is like a dance, you got to take a chance.

/// TERMIN /// PONEDELJEK 17:00 - 18:30 
v Kulturnem centru na Ravnah
mentorica: Katja Vravnik

Plesno predznanje ni potrebno, potrebna je želja po gibanju, vse ostalo dobiš na delavnici. Minimalna starost 15 let.
OPREMA: udobna obleka, bose noge, glaž vode.

• RAZVOJ telesne koordinacije skozi ples
• IGRIV in RAZGIBAN način učenja plesa
• ZAVEDANJE sebe in gibanja lastnega telesa
• ustvarjanje GIBALNIH KREACIJ v prostoru in času
• VSAK IMA PLES V SEBI, zbudimo ga skupaj

Ples za sprostitev možganskih celic, gibljivost sklepov, moč mišic, zavedanje svojih okončin in občutek za prostor.

Ples se bo začel z dinamičnim ogrevanjem celotnega telesa, nadaljevali bomo z vajami po tleh in po prostoru in zaključili z improviziranimi plesnimi gibi.

Prijavi se na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
CENA: 18€/mesec oz. 5€ na posamez

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje