Predstavitev projekta Sinergija v gibanju 4D

Petek, 02 Oktober 2020 11:36 Napisal

Konzorcij »Sinergija v gibanju 4D« pomeni platformo štirih dimenzij na štirih ravneh prepletanja.

Rešuje dva problema mladih v Koroški regiji:

1 Poslabšan telesni fitnes indeks otrok in prekomerna prehranjenost otrok v regiji
2 Povečano število mladih priseljencev, ki jih je potrebno integrirati v družbo.

Vzrok problemov: Pasti modernega življenjskega sloga in povečano število migracij.

Rešitve: Mladi, ki so vključeni v športne aktivnosti, imajo boljše kazalnike kot neaktivni, vendar še vedno slabše kot aktivni mladi enake starosti desetletje nazaj. Vključitev mladih priseljencev v športne aktivnosti partnerjev konzorcija pa se je prav tako pokazala kot dober način ustrezne integracije v lokalno okolje.
 

Priložnost vidimo v reševanju problemov z razvojem novih storitev in z multidisciplinarnim pristopom prek odprtja novih delovnih mest s povezavo že obstoječih resursov partnerjev konzorcija na področjih športa, zdravja, mladih in človekovih pravic.
 

Konzorcij sestavljajo nevladne organizacije, ki se v koroški regiji ukvarjajo z vzgojo mladih predvsem na področju telesne kulture, zdravja in športa. Pri svojih dejavnostih so najboljši v svojih lokalnih okoljih, kar kaže tudi na število mladih, ki so vključeni v njihove programe (NK Fužinar, NK Peca, RK Slovenj Gradec 2011, KK Dravograd). V konzorcij smo vključili tudi RK Sebastjana Soviča, ki deluje v okolju, kjer imajo veliko izkušenj z integracijo mladih priseljencev skozi športne aktivnosti. Konzorcij zaokrožuje Zavod Konc, so.p., ki skrbi za dvig kompetenc in znanj na komplementarnih področjih v partnerskih organizacijah. V konzorcij bo Zavod Konc prinesel dolgoletne izkušnje pri vodenju projektov, čezsektorskih partnerstev, organizaciji izobraževanj in povezav pri lokalnih odločevalcih in drugih relevantnih deležnikih v regiji. 

V okviru konzorcija je ustvarjenih šest novih delovnih mest: šolski koordinator, motivator mladih, promotor športa, promotor zdravega načina življenja, medkulturni svetovalec, organizator izobraževanj in koordinator konzorcija.

Pridruženi partnerji: RRA Koroška d.o.o., Mladinski zavod Kompleks, Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ OE Ravne na Koroškem, Mestna Občina Slovenj Gradec, Občina Ravne na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Črna na Koroškem.
 

Konzorcij »Sinergija v gibanju 4D« pomeni platformo štirih dimenzij na štirih ravneh prepletanja.

1. Vsebinska raven pokriva naslednja področja

a. Zdravje
b. Vzgoja
c. Šport
d. Integracija mladih
 

2. Geografska raven

a. Mežiška dolina
b. Dravska dolina
c. Mislinjska dolina
d. Tri doline = ena regija + Savinjska
 

3. Razvojna raven

a. Povezovanje
b. Inovativnost
c. Trajnost
d. Vključevanje
 

4. Vizija

a. Zdrava skupnost
b. Vključujoča in razvojno naravnana regija
c. Telesno aktivno prebivalstvo
d. Strpna in odprta družba


Poslanstvo konzorcija je združevanje najperspektivnejših NVO v regiji iz strokovnega in organizacijskega področja (NVO s potencialom), ki se ukvarjajo s športom, z namenom uvajanja novih multidisciplinarnih, inovativnih in učinkovitih pristopov na področjih dela z mladimi skozi športne aktivnosti.

Vrednote partnerjev in posledično celotnega konzorcija so zdravje, zaupanje, partnerstvo,enakopravnost, etičnost, enake možnosti, odprtost, fair play, pravičnost, sodelovanje, vključevanje, znanje.

Vizija čez 5 let: Konzorcij se bo razvil v pomembnega regijskega deležnika in sogovornika na področju športa, zdravja in vzgoje mladih.

Ciljne skupine: neposredne ciljne skupine: mladi med 4. in 18. letom (vrtec, osnovna šola, srednja šola); posredna ciljna skupina: starši.

 

✅ Lepo vabljeni na okroglo mizo na temo prehoda v krožno gospodarstvo in krožni način življenja.

Pogovor z gosti in udeleženci bo v ponedeljek, 29.6.2020, aplikacija ZOOM (videokonferenca) in bo odprt za splošno javnost, za vse, ki jih tematika zanima. Dogodek poteka v okviru projekta KROŽNI NAČIN ŽIVLJENJA.

Lepo prosimo, da se vsi udeleženci v ZOOM prijavite od 8.50 do 8.55 na povezavi:
https://us02web.zoom.us/j/85885283662 
Povezavo pa lahko delite tudi morebitnim zainteresiranim prijateljem.

Pogovor bo sestavljen iz dveh delov:

1. del - pogovor z gosti (55 min)

2. del - vprašanja/komentarji udeležencev, debata in zaključek (20min)

? Izhodišče debate:

Aktualna tema po svetu in tudi v Sloveniji je prehod gospodarstva, ki je povsem zasidrano v potrošnji in potrošništvu, v gospodarstvo, ki bo temeljilo na ponovni uporabi, recikliranju in ponovnemu izkoriščanju….tako imenovano krožno gospodarstvo. Če pa želimo biti uspešni pri tem na gospodarskem področju, moramo začeti graditi na miselnosti in prepričanjih v vsakdanjem življenju… Zato se moramo nenehno informirati in izobraževati za trajnostno naravnan vsakdan, za „krožni način življenja“.

Z različnimi akterji bomo preučili trenutno stanje poznavanja krožnega gospodarstva v malem gospodarstvu v Mežiški dolini, spoznali primere dobrih praks predelave odpadkov, prakse na področju zbiranja in ravnanja z odpadki v Koroški regiji ter usmeritve in pobude države na tem področju.

➡️ Sodelujoči na okrogli mizi bodo:

JUDITA ŠKOFLEK – Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem
mag. IGOR PLEVNIK - Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške, KOCEROD
POLONA LAČEN SLEMENŠEK – Slemenšek d.o.o.
JURE STRAH – Zadruga Dobrote
Predstavnik Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Pogovor bo moderirala VIKTORIJA BARBIČ - A.L.P. Peca, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline.

Mesec KOVAČNICE IDEJ

Ponedeljek, 20 April 2020 11:43 Napisal

V aprilu in maju bo na sporedu prvi sklop izobraževanj pod imenom Mesec KOVAČNICE IDEJ.

Tematika bo obsegala teoretične osnove projekta, načrtovanje in priprava projekta, priprava vloge za javni poziv ter na kaj vse je potrebno paziti ob samem izvajanju projekta. Zaradi obsežne tematike bo izobraževanje izpeljano v obliki štirih delavnic, ki se bodo odvile v aprilu in maju 2020.

1. delavnica: PRIPRAVA PROJEKTA – teoretične osnove
četrtek, 23. 4. 2020 ob 11. uri

2. delavnica: PRIPRAVA PROJEKTA – praktično delo
četrtek, 7. 5. 2020 ob 11. uri

3. delavnica: PRIPRAVA VLOGE ZA JAVNI POZIV – praktični primer načrtovanja projekta
četrtek, 21. 5. 2020 ob 11. uri

4. delavnica: IZVEDBA PROJEKTA – praktični nasveti
četrtek, 28. 5. 2020 ob 11. uri

Več o posamezni delavnici najdete na posamezni povezavi do delavnice.

Priporočam vam, da se udeležite vseh štirih delavnic, kar vam bo omogočilo celosten pogled na prijavljanje in izvajanje projektov.

Delavnice se bodo odvile v spletni aplikaciji ZOOM, ob prijavi boste prejeli tudi navodila za uporabo aplikacije ter povezavo do posamezne delavnice.

PRIJAVE: info(at)korociv.si

Vabljeni!

 

Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije (NVO) - KOROCIV že peto leto zapored izvaja “Program NVO s potencialom”, v katerega je trenutno vključenih 20 najboljših NVO v Koroški regiji. Stičišče nudi NVO usposabljanja na organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju. Od začetka programa je bilo organiziranih 28 usposabljanj z različnimi vsebinami, v letu 2020 in 2021 bo izvedenih 10 novih usposabljanj. NVO in NVO s potencialom prav tako nudijo storitve mentorstva, svetovanja, projektnega managementa, mediacije, informiranja in možnost uporabe brezplačnega računovodskega programa KOROCIVIS.

KOROCIV nevladne organizacije informira in obvešča prek petih kanalov: 1) Občasnik - mesečni izbor najbolj relevantnih informacij, 2) spletna stran - aktualne novice, napoved dogodkov, razpisi za NVO, splošne informacije za nevladni sektor, 3) družbena omrežja - facebook, twitter in instagram, 4) Nevladna Koroška - posebna rubrika za NVO v spletni izdaji časopisa Večer Koroška, 5) tiskana izdaja Nevladna Koroška s prvo številko v septembru 2020.

Na področju čez-sektorskih partnerstev (javni, zasebni in nevladni sektor) bo KOROCIV nadaljeval aktivnosti in nudil podporo pri projektih (So)delujem, rastem, prispevam (SRP), Kovačnica idej, Zdrava Črna, Hura prosti čas in Sinergija v gibanju 4D. Predvidena so tudi nova čez-sektorska partnerstva (področje slepih in slabovidnih, programi čezmejnega sodelovanja, dobrodelna akcija “Ta dobra večerja” v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO - CNVOS), skupaj s KMKC Kompleks pa so že vzpostavili nov coworking prostor Meet’n’Work.

Stičišče bo aktivno tudi na področju spreminjanja lokalnih in regionalnih politik. V sodelovanju s Koroško regionalno agencijo (RRA Koroška), Gospodarsko zbornico Slovenije - Območna Zbornica Koroška, koroškimi občinami in drugimi partnerji bo stičišče aktivno sodelovalo v Regijski razvojni mreži Koroške regije, ki pripravlja Regionalni razvojni program 2021-2027. KOROCIV bo v druge koroške občine prenesel tudi NVO sklad - proračunsko postavko, ki je namenjena izključno NVO oziroma najbolj uspešnim projektom NVO v posameznih občinah. Poleg NVO sklada bo stičišče v regiji izvedlo tudi uvedbo participativnega proračuna (Občina Ravne na Koroškem) ter v nekaterih občinah izdelalo strategije razvoja in akcijske plane na področju mladinskih dejavnosti, športa in zdravja. Na področju zdravja bo občinam pomagalo pri vključitvi v slovensko mrežo zdravih mest.

KOROCIV bo skupaj z NVO še naprej nudil trajnostne javne storitve, ki so bile razvite skozi aktivno sodelovanje v nevladnem sektorju v regiji: športni tabori, organizirane rekreacijske športne vadbe za otroke in odrasle, dejavnosti mladinskih centrov, turistično informiranje, namizne igre, vzgojno-izobraževalne storitve, ohranjanje kulturne dediščine, glasbeno izobraževanje in številne druge javno dostopne storitve.

Stičišče bo v letu 2020 organiziralo tudi 9. letno konferenco koroških nevladnih organizacij, ki bo tokrat naslovila področje zdravja. Prav tako se po dobrem odzivu izpred dveh let letos nadaljuje tudi Šola za župane na področju nevladnega sektorja.

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji

Torek, 07 April 2020 10:38 Napisal

Društvo psihologov Slovenije v partnerstvu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje

in v sodelovanju z

Ekipo za psihološko pomoč Civilne zaščite,
Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo, 
Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov in
Združenjem psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu

vzpostavlja

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 za prebivalstvo 041 443 443.

S telefonom želijo zagotoviti podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov, soočajo z različnimi stiskami. Prek telefona bodo pomoč nudili izkušeni psihologi in psihoterapevti. Na povabilo k sodelovanju pri nudenju prostovoljne psihosocialne podpore se je do danes odzvalo več kot 200 strokovnjakov.

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za:

 • čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov;
 • podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19;
 • podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;
 • priporočila in podporo pri vzgoji otrok in izvajanju šolskih obveznosti v teh posebnih okoliščinah;
 • podporo ob soočanju s partnersko krizo v času bivanja v izolaciji;
 • razmislek o drugih duševnih spremembah, ki jih doživljamo v tem obdobju.

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 bo obratoval vsak dan:

 • delavniki: od 16h do 24h
 • sobota in nedelja: 12h do 24h

Dopoldne oziroma med ordinacijskim časom, ko telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 ne deluje, so na voljo drugi viri pomoči, ki so zbrani na:

http://www.dps.si/seznam-telefonskih-stevilk-za-psihosocialno-pomoc/
https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne

Storitev klicnega centra je društvu doniralo podjetje Telekom Slovenije.

NVO v času epidemije

Torek, 31 Marec 2020 07:33 Napisal

Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij CNVOS redno objavlja koristne informacije s področja nevladnega sektorja ter vpliva epidemije na njegovo delovanje.

Na povezavi TUKAJ lahko najdete ključne infomracije, sprejete interventne ukrepe, odgovore na najpogostejša vprašanja (FAQ), kratke svetovalne videe ekipie CNVOS ter prispevke o delovanju NVO v času razglašene epidemije, pojasnila ... 

V kolikor se vam pojavijo dodatna vprašanja ali dileme, pa nas lahko kontaktirate tudi na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., preko naših družbenih omrežij ali na 040 296 064. 

Želimo vam čim manj stresa in ostanite zdravi!

 

Ekipa KOROCIV-a

Društvo tabornikov Rod Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem je v februarju obeležilo 60-letnico svojega delovanja na poseben, lahko bi rekli srčen taborniški način. Z veliko dobrodelno akcijo so pomagali številnim posameznikom ter živalim. O tem in dinamiki v društvu smo se pogovarjali s Tino Gornik, načelnico ter Miho Rebolom, starešino. 

 

60 let dobrih sledi

Zakaj niso 60. obletnice društva obeležili »zgolj« s proslavo, dogodkom, temveč z veliko dobrodelno akcijo, ki je trajala kar 60 dni? »Ko smo sedeli v Punklu in nizali ideje, so se pojavljale različne, od stand-up predstave recimo do omenjene dobrodelne akcije, a ves čas smo vedeli, da želimo, da ima dogodek ob obletnici doprinos družbi, torej dobrodelno noto,« je idejo za akcijo pojasnil Miha Rebol. Seveda pa postavitev same akcije ni bila dovolj: predvsem v decembru so se udeležili več dogodkov, na katerih so promovirali dobrodelen projekt in ljudi vabili k sodelovanju. Večinoma so se odzvali občani občine Ravne na Koroškem, dosti le-teh je povezanih s taborniki: bodisi so to prijatelji, družinski člani, znanci tabornikov bodisi bivši člani. Podjetja ali organizacije, ki bi se skupinsko odločile za donacijo, žal ni bilo, pojasnita Tina in Miha. »Z akcijo smo sicer zadovoljni, pozitivno nas je presenetila količina zbranih oblačil za družine in hrane za živali, malenkost slabši je bil odziv pri šolskih potrebščinah (je pa res, da so te stvari laže in mogoče tudi pri teži nismo najbolje upoštevali tega dejstva).« 

»V 60 dneh so zbrali 65 kilogramov hrane za zapuščene živali, 120 kilogramov oblačil za socialno ogrožene družine, 20 kilogramov šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin in kar nekaj prostovoljnih prispevkov, s katerimi načrtujejo nakup drevesnih sadik, ki jih bodo zasadili spomladi, okoli dneva Zemlje, ki je tudi dan tabornikov.”

 

 Tina Gornik in Miha Rebol na dogodku ob 60. obletnici z županom dr. Tomažem Roženom / Foto: Fotofabrik

 

Najlaže je všečkati na Facebooku

Dobrodelnost je tudi sicer pomemben del številnih taborniških aktivnosti. Miha in Tina ocenjujeta, da smo kot družba kar dobrodelni, a vedno bi lahko bili še bolj ... »Pri tem se seveda lahko vprašamo, zakaj je dobrodelnost sploh potrebna, zakaj za težave ogroženih posameznikov in živali ni poskrbljeno iz drugih sistemov, zakaj zanje ne poskrbi država.« Miha še dodaja, da problem vidi tudi v apatičnosti družbe: marsikdo bi z veseljem doniral, a samo, če se vse uredi namesto njih. »Opažam tudi, da je ljudjem laže všečkati na Faceoboku in objavljati o pomembnosti dobrodelnosti kot nekaj narediti v resničnem življenju.« Oba sogovornika pa ocenjujeta, da z osredotočenostjo na dobrodelnost izstopajo od številnih drugih nevladnih organizacij, ker ne delajo samo tistega, kar naj bi bilo njihovo jedro programa (zgolj taborniške vsebine, čeprav so zanje zelo pomembne, ker je to njihova identiteta), ampak delajo dosti za družbeno dobro. 

 

Članov ne »zavijajo v vato«, temveč jih učijo sprejmanja odgovornosti 

Vsebinski program Roda Koroških jeklarjev poteka preko številnih aktivnosti v naravi, toda preko priprave programa člani pridobivajo tudi kompetence, ki so dandanes nujne: časovno planiranje, organizacija, celostni pogled na stvari. »Tudi vrednotenje se nam zdi zelo pomembno, uvajamo ga že pri mlajših članih: da znajo oceniti aktivnosti, kako se jim je zdelo. Sprašujemo skozi pogovor, kaj jim je bilo všeč, kaj bi spremenili, skušamo vključiti zgodbe ...« razlaga Tina. Prednost društva oba sogovorca vidita tudi v tem, kako odprti so do nekih tem, taborniki so popolnoma neopredeljeni kar se tiče duhovnosti, spolne usmerjenosti ipd. »Za tabornike velja tudi, da mladi delamo z mladimi, kar pomeni, da že mlajši (od 16. leta dalje) prevzemajo odgovornost vodenja taborniške skupine, starejši pa jim pri tem nudimo potrebno podporo. Poskušamo vzgajati mlade, ne samo mimogrede, tudi načrtno.«  

»Poskušamo vzgajati mlade, ne samo mimogrede, tudi načrtno.«

Tina poudari še, da ji je pri tabornikih všeč ravno način dela, ki je dosti drugačen od dela v ostalih organizacijah. Imajo posebne vrednote, cilje, mednarodne dogodke ... delovanje v društvu je dosti širše kot samo ena interesna dejavnost. 

»Delovanje v društvu je mnogo širše kot samo interesna dejavnost.«

Taborniki / Foto: Društvo tabornikov Rod Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem

 

Angažiran, solidaren, avtonomen, odgovoren posameznik

Vsakega člana želijo vzgojiti v angažiranega, solidarnega, avtonomnega in odgovornega posameznika. Velik delež programa se naslanja na samostojnost članov. »Naša želja je vzgojiti posameznike, ki se bodo znali soočati z izzivi: ki ne bodo rekli ne zmorem, ne bom, ampak bodo stvar raziskali, poiskali možnost, zagrizli v izziv in ga nekako rešli. In ko bodo enkrat to znali, da bodo pripravljeni pomagati tudi drugim,« razlaga Miha. Jih pa seveda pri delu usmerjajo, mentorirajo. »Taborništvo omogoča tudi, da znotraj organizacije delaš napake: pazimo seveda, da ta napaka ni tisoč evrov minusa na projektu, ampak neke manjše napake. Če ta posega v samo varnost ipd. seveda prej posežemo, s programskega vidika pa imajo člani možnost sami preizkusiti svoje ideje. Zato mogoče program ni vedno popoln, a omogoča, da se mlajši prostovoljci učijo,« dodaja Tina. V društvu je sicer aktivnih okoli 40 članov, večina jih ostaja v društvu dlje časa, nekateri pa privabijo tudi svoje prijatelje, znance.  

»Naša želja je vzgojiti posameznike, ki se bodo znali soočati z izzivi.«

 

Bi lahko izpostavila najlepši trenutek/dogodek, ki se vama je kot nevladnikoma zgodil tekom dosedanjega ustvarjanja?

Oba izpostavita zgodbo mlajšega člana društva, ki je po taboru navdušeno razlagal mami. “Mama veš, mi pa tu nismo imeli pomivalnega stroja, mi smo si mogli pa posodo sami pomivat. Pridi, ti bom pokazal, kako se to dela.” Sicer pa Tina izpostavlja dogodek, ko je prejela svojo prvo pravo rutico, Miha pa svojo navado, ki postaja tradicija: spanje ob ognju, pod zvezdami, zadnji dan poletnega tabora. “To je zadnji dan, ko veš, da je tabor tik pred koncem in naslednji dan se zbudiš, sicer slabo naspan, ampak veš, da te samo še nekaj ur loči do konca: tisti občutek ponosa, da je stvar res izpeljana. Ogenj nekako res ponazarja tabornike pod milim nebom.”

 

Če bi v zgolj parih besedah morala opredeliti, kaj nevladni sektor je, kako bi ga ubesedila?

Nevladni prostor je prostor ogromnih možnosti osebnostnega razvoja, ker se lahko v različnih stvareh preizkušaš. 

“Bi pa nevladne organizacije gotovo za še boljše delovanje potrebovale dodatne spodbude s strani države: finančne, boljše pogoje (recimo kakšne olajšave za nevladne organizacije, ki se po nekih določilih pogosto znajdejo v istem košu z drugimi institucijami, čeprav je v resnici njihova narava in način dela povsem drugačen). Tudi če gledamo razpisna sredstva za nevladne organizacije in primerjamo z vladnim sektorjem, je razlika ogromna.” Večina dela v nevladnem sektorju bazira na prostovoljstvu in še kakšna spodbuda, priznanje za dobro delo, bi veliko pomenila, menita sogovornika. 

 

Tina Gornik in Miha Rebol / Foto: Ana Pisar Čivčić

POZIV PROSTOVOLJCEM ZA POMOČ V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH

Čas epidemije koronavirusa lahko močno zmanjša število kadra znotraj socialno varstvenih zavodov (domovi za starejše, posebni domovi). Ljudje so tam nastanjeni 24 ur na dan, čas epidemije pa njihovih potreb ni zmanjšal.

Na Slovenski filantropiji in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ne želijo, da bi se zaradi koronavirusa zmanjšala kvaliteta oskrbe ljudi. Za njih je sedaj dobro poskrbljeno. V primeru velikega upada zaposlenih v zavodih (zaradi bolezni) pa je potrebno reagirati hitro. Prostovoljsko delo ne predstavlja dolgoročne rešitve pomankanja kadra, ampak samo hitri »krizni« odziv.

Vse zainteresirane posameznike vabijo k registraciji vaše pripravljenosti. Glede na potrebe posameznih zavodov vas bodo povabili k sodelovanju. Ne glede na dejansko vključitev v prostovoljsko pomoč v dom za starejše, se vam zahvaljujejo za pripravljenost, s katero sporočate, da se lahko kot družba zanesemo drug na drugega.

Pomoč, ki se bo morebiti potrebovala, je naslednja:
• Pomoč pri delitvi hrane.
• Postiljanje in preoblačenje postelj.
• Transport materiala in odpadkov.
• Posamični sprehodi stanovalcev.


V primeru zares izredne situacije iščejo tudi ljudi, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni.

V skrbi za čim boljše zagotavljanje zdravja vseh vključenih, k prostovoljski pomoči vabijo ljudi stare do 55 let, ki niso (bili) v stiku z okuženimi ali drugimi bolnimi osebami in nimajo znakov okužbe z novim korono virusom (so zdravi) .

Ne iščejo prostovoljcev/k za enkratne obiske, pogovore, prostočasna druženja, temveč tiste, ki se lahko zavežete k sodelovanju na daljši rok (teden ali 14 dni). Domovi bodo ostale pomoči zelo veseli po koncu epidemije.

Prostovoljsko delo bo potekalo na organiziran način, zagotovljena bo določena podpora. Od vas pričakujejo odgovornost, zavzetost in spoštovanje navodil, da s tem ne ogrozite zdravja sebe, drugih zaposlenih in varovancev.

Svojo pripravljenost za pomoč lahko izkažete z izpolnitvijo obrazca na povezavi.

Vse informacije za NVO-je v času epidemije

Petek, 20 Marec 2020 08:39 Napisal

Nevladne organizacije!

CNVOS je na enem mestu zbral številne koristne informacije, usmeritve in napotke za projekte, poslovanje, ukrepe ... v času epidemije v naši državi. Povezavo do novice najdete tukaj! 

Slovenska filantropija: Kam po pomoč? Kako lahko pomagam? Info tukaj.

Za vsa dodatna vprašanja in dileme pa se lahko obrnete tudi na nas: 040 296 064 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pa na našem Facebook, Instagram ali Twitter profilu!

Ekipa stičišča KOROCIV 

Spoštovani, na spodnji povezavi najdete več informacij glede vveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS- CoV-2. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Dokument2-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja.pdf?fbclid=IwAR1zO5qZQCuYevOaCqvZFyJfQqe8FDVOd0UQEirZxvZLt_qpsl7TnkRDRmM

 • 1
 • 2
 • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje