Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

 • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva. 
 • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
 • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 114. 2022 do 12. ure. Predlogi morajo do tega roka fizično ali v skenirani obliki prispeti na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, projektov in dejavnosti na področju kulture, ki jih bo Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna v letu 2022.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih kulture:

 • glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori, instrumentalni orkestri,
 • gledališka dejavnost,
 • lutkovna dejavnost,
 • recitacijska in literarna dejavnost,
 • folklorna in plesna dejavnost,
 • likovna, fotografska in filmska dejavnost,
 • ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
 • galerijska dejavnost.

Upravičeni prijavitelji

Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo določeno število članov iz Občine Mežica in da imajo najmanj eno samostojno prireditev v Občini Mežica,
 • da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
 • da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za društva,
 • da predložijo ustrezen program dela – letni načrt.

Več informacij v zvezi z razpisom boste našli na spodnji povezavi:

POVEZAVA DO RAZPISA!

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti športa, ki jih bo v letu 2022 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirala naslednja področja športa:

 • Športni programi:
  • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
  • Kakovostni šport 
  • Športna rekreacija 
 • Športne prireditve in promocija športa:
  • Druge športne prireditve. 

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo:

 • športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni zastopana,
 • imajo za prijavljene dejavnosti:
 • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 • izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
 • v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih program

Vse informacije boste našli v razpisu do katerega pridete s klikom na spodnjo povezavo:

POVEZAVA DO RAZPISA!

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov na področju kulture v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2022.

 

Vse informacije boste našli v razpisu do katerega pridete s klikom na spodnjo povezavo:

POVEZAVA DO RAZPISA!

V okviru projekta DIGIŽOGA bomo kmalu izvedli več izobraževanj s področja digitalizacije.

Vsa izobraževanja bodo ob torkih in četrtkih ob 10.00 uri.

Vljudno vabljeni!

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) razpisuje usposabljanja za pridobitev naziva(ov) Strokovni delavec 1, športna rekreacija in/ali Strokovni delavec 1, šport starejših

Vse informacije boste našli v razpisu do katerega pridete s klikom na spodnjo povezavo:

POVEZAVA DO RAZPISA

Klub Koroških Študentov in Kmkc Kompleks

Kmkc Kompleks, 30.11.2021 ob 18.00

“Be afraid ... Be very afraid.” cuz spooky season je tu! 

Najbolj temačna, srhljiva klet na Koroškem z glasbo primerno času! 

Akcijske cene in top vzdušje. Kostumi, optional.

Buu, se vidimo! 

Več.


 

V okviru izvajanja aktivnosti projekta “Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri” vas vljudno vabimo k udeležbi na okrogli mizi z naslovom Pogled čez plot, ki bo v četrtek, 10.12. ob 11.00 (videokonferenca).

Tema: Kreiranje projektnih partnerstev in predstavitev dobrih praks uspešnih projektov iz ostalih regij

V pogovoru bodo sodelovali:

Aleš Zidar, strokovni vodja LAS med Snežnikom in Nanosom in predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

Darja Lahajner, koordinatorka projektov na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji Idrija

Stojan Praprotnik, direktor Razvojne agencije Savinja

Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 

Viktorija Barbič, direktorica A.L.P Peca, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline 

Moderator: Jure Lesjak, KOROCIV - Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije

Dogodek bo potekal prek videokonference na aplikaciji Zoom.

Povezava: 

MESEC KOVAČNICE IDEJ, Okrogla miza "Pogled čez plot"

Time: Dec 10, 2020 11:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84826978289?pwd=bHhPUVd0NVczSjV0YWJ0eW54U1lYQT09

Meeting ID: 848 2697 8289

Passcode: 535327

DELAVNICA 1: Googlova orodja v praksi / 12. november ob 11. uri

VIDEOPOSNETEK DELAVNICE NA YOUTUBE

Udeleženci bodo v 1 uri dobili poglobljen vpogled v funkcionalnosti, ki nam jih ponuja okolje Google Drive-a. Osredotočili se bomo na najbolj razširjeni obliki Google Dokumenti in Google Preglednice. Osredotočili se bomo na element sodelovanja pri ustvarjanju vsebine dokumentov, njihovega deljenja ter si ogledali, kaj lahko sami sproti naredimo, da pohitrimo svoje delo. Ker se pa rado zgodi, da v dokumentih, kjer sodeluje več ljudi pride do kakšne neljube napake bomo pogledali tudi, kako lahko sledimo zgodovini sprememb in kaj lahko s temi podatki naredimo.

Jan Magdić:
Kot uporabnik Google Drive-a že praktično 10 let spremljam njegov razvoj in ga uporabljam pri vsakodnevnem delu, kjer je sodelovanje večje ekipe ključnega pomena. Svoje znanje sem nabiral tako na fakulteti kot pri delu v nevladnih organizacijah v Sloveniji in tujini. Poleg profesionalnega stika, pa me k tehnologiji vleče tudi osebno zanimanje in firbec vsega, kar je novo na tem področju. Trenutno me lahko najdete na Zavodu Nefiks kjer kot strokovni sodelavec soustvarjam projekt Nefiks karierne rešitve, ki preko delavnic in svetovanja pomaga mladim do lažjega iskanja in pridobivanja zaposlitve.

Prijave: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Že 40 let ustvarjamo umetnine. Ni nas veliko, a smo ljudje z dušo, srcem in darom opazovanja. Naš jubilej bi radi proslavili z vami v prijetni družbi svetovno znanih umetnikov.

Pridružite se nam v petek, 17. 3. 2017, ob 18. uri v galeriji Koroške osrednje knjižnice na gradu Ravne.

Tam smo za vašo in našo dušo postavili na ogled razstavo umetniških del. Izbor razstavljenih del in kritika: umetnostna kritičarka in kustodinja Petra Vencelj iz Kranja

V kulturnem Art performansu bodo sodelovali: Stefano Bembi (I), svetovni prvak v igranju na klavirsko harmoniko, član skupine Virtuosi del Carso, ki sodeluje z znanim italijanskim komikom Paolom Rossijem, Tomaž Nedoh (SI – Sežana), akademski glasbenik, profesor saksofona, Marta Merkač, članica KD literatov Mežiške doline, s poezijo

Prireditev bo povezovala Katja Čop. Veselimo se druženja z vami.

stran 1 od 6
 • 1
 • 2
 • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje