NVO s potencialom: Zavod KONC

ZAVOD KONC, so. p.
Čečovje 7, 2390 Ravne na Koroškem
info@zavodkonc.eu

Zavod Konc, so. p. deluje na različnih področjih, ki jih pokrivajo nevladne organizacije. V zadnjih letih zavod deluje predvsem na področju športa, kjer povezuje najbolj uspešne športne kolektive v Koroški regiji. Z namenom iskanja sredstev zavod povezuje različne nevladne organizacije tudi čez-sektorsko. Na ta način športna društva dobivajo sredstva iz naslovov za izvajanje in nadgradnjo svojih programov, ki jih drugače ne bi.

V preteklem letu smo skupaj s Košarkarskim klubom Dravograd uspešno izvedli projekt DIGIŽOGA. Tekom projekta smo organizirali in izvedli 36 različnih usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc. Usposabljanja so bila namenjena tako strokovnemu in organizacijskemu kadru partnerskih organizacij, kot tudi drugim predstavnikom NVO in prostovoljcem. Usposabljanj se je udeležilo 374 znanja željnih udeležencev, ki so nadgradili svoja digitalna znanja na različnih področjih.

Predstavitev orodij za delo na daljavo, napredne uporabe Microsoftovih programov Word, Excel in Powerpoint, program za oblikovanje enostavnih grafik Canva, Googlova orodja Drive, Keep, Koledar in Obrazci, Varnost in prevare na svetovnem spletu, upravljanje z bazami stikov Mailchimp so le nekatere teme, ki smo se jih dotaknili v projektu DIGIŽOGA, ki je bil sofinanciran s stani Ministrstva za javno upravo in se je izvajal v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter za povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo v letih 2021–2023.