NVO s potencialom: Kulturno izobraževalno društvo Radovednež

Javornik 40, 2390 Ravne na Koroškem
http://www.kid-radovednez.si
https://www.facebook.com/Bukvarna-Radovednež-300897853263265
https://www.instagram.com/bukvarna_radovednez/ 
bukvarna.radovednez@gmail.com

Kulturno izobraževalno društvo Radovednež se je v letu 2022 držalo že ustaljenih praks delovanja. Pred propadom nam je uspelo rešiti okoli 13 ton knjig. Nekaj so nam jih naši uporabniki dostavili osebno, veliko pa smo jih prevzeli na domovih po vsej Sloveniji. 

 

Naši prostovoljci so knjige očistili, po potrebi tudi popravili in jih pripravili za ponovno uporabo v bukvarni Radovednež. Več kot 5000 odsluženih knjig je v letu 2022 dobilo novega lastnika, kar nekaj knjig pa smo tudi podarili različnim organizacijam. Knjižni polici, namenjeni menjavi knjig v centru Raven na Koroškem, sta v letu 2022 zaživeli v polnem zamahu, saj so občani domala vsak dan prinašali in odnašali knjige, društvo pa je skrbelo, da so bile police ves čas polne in seveda urejene. Prisotnost društva na različnih kulturnih dogodkih je bilo čutiti po vsej Mežiški dolini, kjer smo poleg menjave knjig promovirali tudi pozitiven odnos do knjige same in se po najboljših močeh trudili za dvig bralne kulture. 

 

Vse omenjene dejavnosti nam je uspelo izvajati zgolj z lastnimi sredstvi in ob nesebičnem prispevku prostovoljcev, ki so malodane hrbtenica našega društva. Ker tako količina kot tudi kvaliteta knjig rasteta iz leta v leto, raste tudi prepoznavnost bukvarne Radovednež v slovenskem merilu, saj je knjige iz bukvarne Radovednež najti v domovih po vsej Sloveniji, kot tudi v tujini.