woman, checklist, check-8364633.jpg

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024

Z veseljem vam sporočamo, da je Ministrstvo za javno upravo objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja.

Sofinanciranih bo predvidoma 120 delovnih mest v nevladnih organizacijah (SKLOP A) in 60 delovnih mest mentorjev oziroma koordinatorjev prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah (SKLOP B). Delovno mesto znotraj posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo štiriindvajset mesecev.

Več o javnem razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-in-profesionalizacijo-nvo-in-prostovoljstva-2024/

Ministrstvo za javno upravo bo 20. 6. 2024 organiziralo tudi informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Ura delavnice in lokacija bosta sporočeni naknadno.