books, bookstore, book-1204029.jpg

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2024–2025

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2024–2025 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov) na podlagi določb razpisa in izpolnjevanja kriterijev na naslednjih področjih knjige: Izdaja knjig (IK), Bralna kultura (BK), Literarne prireditve (LP), Mednarodno sodelovanje (MS).

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega prava, ki je najmanj dve leti registrirana na področju založniške dejavnosti v Sloveniji ali zamejstvu, razen v primeru, da je novoustanovljena pravna oseba zasebnega prava pravni naslednik pravne osebe zasebnega prava, ki ga je v obdobju 2022–2023 sofinancirala JAK in nadaljuje z izvajanjem sofinanciranega knjižnega projekta. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Vse informacije in razpisna dokumentacija – TUKAJ.