INVALID, društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo