Društva in varnost osebnih podatkov

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja, s katerimi se soočajo društva pri obdelavi osebnih podatkov svojih članov.

– Ali društvo sme seznam svojih članov posredovati občini za sofinaciranje njihovega programa na razpisu?
– Ali mora pridobiti privolitev članov?
– Kaj pa če želi društvo javnost obvestiti o svojem delu – kako zbere kontakte zainteresiranih posameznikov?
– Ali sme za podatke zaprositi občino ali drugega upravljavca?
– Ali sme objaviti podatke svojih članov na spletu, v almanahu ali zborniku?

Navedena in mnoga druga vprašanja se zastavljajo mnogim, ki delujejo v najrazličnejših društvih v Sloveniji. V smernicah je Informacijski pooblaščenec združil vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v društvih, jih razvrstil in nanje poskusil odgovoriti kar se da jasno in jedrnato.

Dokument najdete tukaj.