CIF: Razpis za sofinanciranje manjših startup projektov s področja državljanskega izobraževanja

CIVICS Innovation Hub je v okviru sklada za inovativno državljansko izobraževanje (CIF) objavil javni razpis za sofinanciranje manjših startup projektov v vrednosti od 10 000 do 12 000 evrov, ki se nanašajo na eno do tematskih področij NECE za leto 2023 (najdete jih na dnu te strani).

Upravičeni prijavitelji
Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih evropskih držav (sofinancirajo projekte mlajših NVO, ki delujejo manj kot tri leta). Partnerstvo je mogoče vzpostaviti med sektorji, vendar mora ena od partnerskih organizacij izhajati bodisi iz sektorja formalne ali neformalne državljanske vzgoje.

POVEZAVA DO RAZPISA.