business, technology, notebook-2717063.jpg

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite in spodbujanja pravic otrok za leto 2024

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja in zaščite pravic otrok, vključno s pravico do participacije, za leto 2024.

Razpis za leto 2024 je osredotočen na: (1) duševno zdravje otrok, (2) vključevanje vidika pravic otrok v ukrepe na nacionalni in lokalni ravni ter (3) spodbujanje participacije otrok.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 26.3.2024. Vse informacije in dokumentacija – TUKAJ.