Aktualno

Aktualno

Mednarodno tekmovanje za amaterske pevce

Torek, 09 Maj 2017 06:20 Napisal

KD Antona Schwaba prijazno vabi k prijavi.

Vabljeni vsi ljubitelji opere, operete, mjuzikla NA MEDNARODNO TEKMOVANJE ZA AMATERSKE PEVCE, ki bo med 30. junijem in 1. julijem 2017 potekalo v Preboldu.

Dobrodošli na snidenju pevcev.

Naj sanje zaživijo!

Več informacij: http://coetuscantorum.si/, facebook ali na tel. številki: Bernarda Rošer 040 739 084.

Namen prireditve je predstavitev delovanja prostovoljskih organizacij obiskovalcem, pridobivanje novih prostovoljcev in simpatizerjev, ob tem pa tudi zabava, prijetno druženje in mreženje med prostovoljci in organizacijami.  

Ali se nam boste pridružili tudi vi?

Želimo, da bi bil Veseli dan prostovoljstva zabaven in interaktiven. Aktivnosti prostovoljskih organizacij (animacije, uganke in naloge za obiskovalce, nastopi, igre ...) se bodo dogajale ob stojnicah na Prešernovem trgu. Izkušnje prikazujejo, da z izvedbo zanimivih animacij organizacije pridobijo zaželeno pozornost, zato razmislite, katera aktivnost bo omogočila, da vas obiskovalci čim bolje spoznajo in si vas zapomnijo. Velikega odra ne bo. Pozornost obiskovalcev in prostovoljcev bomo usmerili v dogajanje na stojnicah in na trgu, enakovredno in povezovalno.

Ste zraven? Prijavite se tako, da izpolnite elektronsko prijavnico na naslovu: http://www.filantropija.org/prijave/veseli-dan-prostovoljstva-2017prijave bodo odprte do 10.5.2017. Po prejeti prijavi vas bo kontaktiral eden izmed sodelavcev Slovenske filantropije, ki vam bo dal nadaljnje informacije in vam po potrebi pomagal pri pripravah.

Za dodatna vprašanja smo vam na razpolago po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefonu 01 433 40 24.

RRA Koroška: Vabilo na predstavitev razpisa

Ponedeljek, 08 Maj 2017 05:58 Napisal

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi Tretjega javnega razpisa za manjše začetne naložbe in tretjega javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme Koroška v sredo 10. 05. 2017 ob 10.00 uri, v prostorih MPIK 2 Radlje, Poslovna cona Dobrava 44a, 2360 Radlje ob Dravi.

Prosimo, da se zaradi zagotovitve ustreznega prostora prijavite na brezplačno delavnico na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Predstavitev organizira RRA Koroška d.o.o.


Osnovne informacije o razpisih:

Mariborska razvojna agencija je v sodelovanju z RRA Koroška v Uradnem listu RS št, 22/2017 in na svoji spletni strani objavila Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Na voljo je 1.030.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Podjetja se na razpis lahko prijavijo od 22. 05. 2017 do 31. 05. 2017.

Na razpis za nepovratna sredstva se lahko prijavijo podjetja s sedežem ali poslovno enoto v problemskem območju, ki zajema Mestno občino Maribor ter občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, istočasno pa morajo izpolnjevati še preostale razpisne pogoje glede upravičenosti prijaviteljev. Prav tako mora biti v problemskem območju tudi lokacija naložbe.

Razpis je namenjen sofinanciranju manjših začetnih naložb, ki bodo ustvarjale nova delovna mesta, zmanjševale razvojni zaostanek problemskega območja ter prispevale k prestrukturiranju gospodarstva v smeri dviga neto dodane vrednosti. Razpis spodbuja razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij, kot tudi razvoj socialnega podjetništva.

Sredstva namenjena subvencioniranju manjših začetnih naložb znašajo 1.030.000,00 EUR. Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj, je 50.000 EUR, pri čemer mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov projekta ter upoštevati z razpisom določena razmerja med posameznimi viri same naložbe.

Ključni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je pridobljena garancija za bančne kredite v okviru RGS Koroška, ki jo izvaja Regionalna razvojna agencija za Koroško. Istočasno z razpisom za manjše začetne naložbe je bil objavljen tudi Tretji javni razpis garancij bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja, ki zajema kar nekaj novosti v primerjavi s preteklim letom.

RGS se izvaja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter z bankami, ki so vključene v RGS, in sicer: Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., Nova KBM d.d. ter NLB d.d.

VLJUDNO VABLJENI, udeležba je brezplačna.

Vrednost razpisa 5.000.000,00 EUR
Domača stran http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
Datum objave na razpisi.info 24.04.2017


Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. 

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017. Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje.

Upravičeni prijavitelji Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so: 1.1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, kot so: - raziskovalne in razvojne ustanove, - ustanove za izobraževanje in usposabljanje, - ustanove zdravstvenega varstva, - ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, - lokalne in regionalne razvojne agencije, - lokalne akcijske skupine, itd.; 1.2. nevladne organizacije, kot so: - združenja, - fundacije, - zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske...), - društva, itd.; 1.3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe; 1.4. pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so: - socialna podjetja, - lokalne in regionalne razvojne agencije; 1.5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja; 1.6. samoupravne narodne skupnosti. Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so registrirani pred 1. 7. 2016.

Nacionalni teden prostovoljstva

Torek, 25 April 2017 19:19 Napisal

Ponovno prihaja čas, ko se prostovoljske organizacije in prostovoljci zberemo, predstavimo, družimo in poveselimo. Prihaja Nacionalni teden prostovoljstva.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, vas vabi k soustvarjanju Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki bo letos potekal med 15. in 21. majem.

VESELI DAN PROSTOVOLJSTVA

torek, 16. maj, Prešernov trg, med 13. in 17. uro

11535850_10153279759081508_1327145063436444674_n


Namen prireditve je predstavitev delovanja prostovoljskih organizacij obiskovalcem, pridobivanje novih prostovoljcev in simpatizerjev, ob tem pa tudi zabava, prijetno druženje in mreženje med prostovoljci in organizacijami.  

Ali se nam boste pridružili tudi vi?

Želimo, da bi bil Veseli dan prostovoljstva zabaven in interaktiven. Aktivnosti prostovoljskih organizacij (animacije, uganke in naloge za obiskovalce, nastopi, igre ...) se bodo dogajale ob stojnicah na Prešernovem trgu. Izkušnje prikazujejo, da z izvedbo zanimivih animacij organizacije pridobijo zaželeno pozornost, zato razmislite, katera aktivnost bo omogočila, da vas obiskovalci čim bolje spoznajo in si vas zapomnijo. Velikega odra ne bo. Pozornost obiskovalcev in prostovoljcev bomo usmerili v dogajanje na stojnicah in na trgu, enakovredno in povezovalno.

Ste zraven? Prijavite se tako, da izpolnite elektronsko prijavnico na naslovu: http://www.filantropija.org/prijave/veseli-dan-prostovoljstva-2017prijave bodo odprte do 8.5.2017. Po prejeti prijavi vas bo kontaktiral eden izmed sodelavcev Slovenske filantropije, ki vam bo dal nadaljnje informacije in vam po potrebi pomagal pri pripravah.


---> AKTIVNOSTI V VAŠEM KRAJU - med 15. in 21. majem po vsej Sloveniji

Je tudi v vašem kraju razvito prostovoljstvo? Ga želite podpreti s predstavitvijo prostovoljskih organizacij, okroglo mizo ali kakšnim drugim dogodkom? Pridružite se Nacionalnemu tednu prostovoljstva in organizirajte dogodek pri vas! Lahko pa za vaše prostovoljce organizirate skupno druženje ob dobri hrani in igrah.

Elektronsko prijavnico izpolnite do 8.5.2017 na naslovu: http://www.filantropija.org/prijava-akcije-na-nacionalni-teden-prostovoljstva. Prijavljene organizacije bomo sproti obveščali o dogajanju, informacije o dogajanju pa bodo objavljene na spletni strani 

(http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/nacionalni-teden-prostovoljstva) in facebook strani Prostovoljstvo.org (https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org/?fref=ts).

Za dodatna vprašanja smo vam na razpolago po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefonu 01 433 40 24.

2. NATEČAJ ZA IZVIRNO LIKOVNO DELO IN FOTOGRAFIJO

Vabimo vas k sodelovanju na likovnem in fotografskem natečaju v okviru prireditve »Od jabke do mošta«, ki bo potekala 4. 11. 2017 ob 18.00 v Kulturnem domu Črna na Koroškem.

Ker je jesen tisti čas, ko na kmetijah v okolici Črne in tudi drugje že stiskajo jabolka in točijo svež jabolčni mošt, bo to tudi najprimernejši čas, da v svoj objektiv ujamete kakšen tak trenutek ali pa ga prenesete na papir oz. platno. Z natečajem želimo spodbuditi posameznike, da z likovnimi deli ali fotografijami predstavijo svoja videnja, razmišljanja in opažanja, ki so povezana s tovrstnim opravilom – stiskanjem mošta na podeželju.

Vsak udeleženec lahko sodeluje na natečaju z največ dvema fotografijama oz. izdelkoma. Fotografije se oddajo v digitalni obliki. Zaželeno je, da avtorji za večjo sporočilnost poleg fotografije oddajo tudi komentar oz. naslov fotografije – izdelka. Izbira likovne tehnike je svobodna, starostne omejitve ni.

Fotografije in likovna dela nam pošljite preko spletne pošte:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na naslov KD Gozdar, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

Rok za oddajo je 30. 9. 2017.

Vse prejete fotografije in izdelki bodo objavljeni na facebook strani Folklorne skupine KD Gozdar, kjer bo potekalo všečkanje fotografij oz. izdelkov. Tista oz. tisti 3, ki bodo med 3. 10. 2017 in 3. 11. 2017 prejeli največ všečkov, bodo prejeli tudi simbolične nagrade.

Likovna dela in fotografije morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki: naslov dela, ime in priimek avtorja, starost, ime in naslov šole ter mentor (če gre za razred). Prireditelj prispelih del ne bo vračal. Če jih želite, nam to sporočite ob oddaji izdelkov oz. v času trajanja natečaja.  

Avtorji oziroma udeleženci natečaja soglašajo, da vse prejete fotografije in izdelke ter osnovne podatke avtorjev, društvo lahko uporabi v promocijske namene ali pri ostalih dejavnostih, povezanih s portalom in društvom. Prav tako lahko društvo uporabi fotografije in video posnetke, narejene med prireditvijo za nadaljnjo promocijo in objavo v medijih ter na družbenih omrežjih.

KD Gozdar Črna na Koroškem

Ob Dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, so Ekologi brez meja z namenom spoznavanja in povezovanja gostili najbolj vidne posameznice, ki pišejo in živijo svoje življenje brez odpadkov. Imamo namreč en sam planet in za letošnji praznik mu lahko podarimo darilo v obliki zmanjševanja količine odpadkov v naših domovih.

Sedem Zero Waste blogerk in ostalih posameznic, aktivnih zagovornic doma brez odpadkov, je predstavilo svoj preprostejši, cenejši in predvsem do okolja bolj prijazen način življenja. Maja Nagode, administratorka Facebook skupine Dom brez odpadkov, svojo zgodbo o gospodinjstvu brez odpadkov širi s predavanji in delavnicami po Sloveniji tudi izven računalniških zaslonov. Pomemben zgled za vse posameznice predstavlja Zero Waste gurujka Bea Johnson, avtorica knjige Dom brez odpadkov. Navdušila je tudi Sabino Čarman, lastnico piknik prostora in vrtičkov, ki pomen zmanjševanja odpadkov širi tudi na svoje stranke.

Življenjski slog brez odpadkov zasleduje hierarhijo: zavrni, zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj in kompostiraj. Barbara Rudolf, avtorica bloga Pod cvetočo češnjo, med drugimi že od mladih let zavrača plastenke in se poslužuje alternativ za večkratno uporabo. Izdelke za enkratno uporabo, predvsem plenice in higienske izdelke, aktivno zavrača mlada mamica Silvia Hren Mandelc.

Zmotno je prepričanje, da dom brez odpadkov pomeni večje stroške in potrato časa. Če smo obdani z manj stvarmi, imamo več časa za uživanje v doživetjih in ne stvareh. Zaradi stroškovne učinkovitosti in poenostavljanja življenja je postal brez odpadkov tudi dom Martine Drobne, avtorice bloga Manj smeti manj skrbi, ki se trudi čim več stvari ustvariti doma in ponovno uporabiti.

Vesna Maria Maher izhaja iz drugačne izkušnje. V mladih letih jo je ponovna uporaba stvari, ki jo je zaradi varčnosti prakticirala njena mama, zelo obremenjevalo. Danes si z lastnimi pralnimi vrečkami prizadeva za zmanjševanje stereotipa, da so reciklirani izdelki oz. ponovno uporabljeni izdelki neprivlačni.

Vse udeleženke sproščene čajanke so izpostavile potrebo po vzpostavitvi trgovine brez embalaže v Sloveniji. Lena Nagode, administratorka Facebook skupine Dom brez odpadkov, je ob tej priložnosti poročala o dobrih praksah takšne trgovine v Pragi, kjer trenutno opravlja prakso.

Ekologi brez meja vodijo nacionalno mrežo Zero Waste občin, ki jo širijo na mrežo hotelov in organizatorjev prireditev ter promovirajo koncept na nivoju gospodinjstev. Izpostavili so, da Zero Waste ni cilj, ampak pot, na kateri je ključno, da se izognemo odlaganju insežigu odpadkov. Na tej poti šteje vsak korak in vsak posameznik! Ob Dnevu Zemlje pozivajo vse posameznike, da v svoj vsakdan vnesejo kakšno enostavno dobro prakso za zmanjšanje količin odpadkov in omejijo nepotrebne nakupe. Zdaj je čas, da začnemo zbirati točke zvestobe planeta Zemlja in ne trgovcev. Vse najboljše Zemlja!

Noč knjige z dr. Alešem Maverjem

Torek, 18 April 2017 10:31 Napisal

Reciklarna EUDOM v sodelovanju z Mohorjevo družbo v petek, 21. aprila 2017, ob 18. uri v noči knjige VABI na pogovor s pisateljem, predavateljem, urednikom, kolumnistom in profesorjem dr. Alešem Maverjem, ki bo predstavil knjigo »Latinski pregovori«.

Predstavitev bo potekala v prostorih Reciklarne socialnega podjetja EUDOM v Radljah ob Dravi (Koroška cesta 61 a, 1. nadstropje, nad Mercatorjem).

Pogovoru bo sledilo druženje in predstavitev Reciklarne EUDOM, kjer boste lahko kupili, zamenjali ali oddali rabljene knjige in se seznanili s postopkom zbiranja, popravila in posredovanja računalnikov in drugih uporabnih predmetov Reciklarne.

Vabljeni, da se udeležite dogodka. V kolikor pa imate doma odvečne rabljene računalnike, knjige, ste prijazno vabljeni, da jih prinesete s seboj.

Oddaja letnega poročila

Sreda, 22 Marec 2017 11:12 Napisal

V skladu s predpisi morajo društva do konca meseca marca predložiti letno poročilo, kamor sodi bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, za preteklo poslovno leto. Poleg oddaje bilance stanja in izkaza poslovnega izida morajo vse pravne osebe, torej tudi društva, zavodi in ustanove pripraviti in oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb.

V skladu s predpisi morajo društva do konca meseca marca predložiti letno poročilo, kamor sodi bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, za preteklo poslovno leto. Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih in sicer preko spletne aplikacije AJPES. Več o oddaji preberite TUKAJ.

Letošnja novost je, da je vnos podatkov iz letnih poročil za leto 2016 vezan na pooblastilo, kar pomeni, da je potrebno za vnos podatkov urediti pooblastilo. Več o tem TUKAJ. Brez aktivnega pooblastila vnos podatkov iz letnega poročila v aplikacijo AJPES ne bo mogoč.

Organizacije, ki so vpisane v razvid prostovoljskih organizacij, morajo ob oddaji letnega poročila oddati tudi poročilo o prostovoljstvu.

Poleg oddaje bilance stanja in izkaza poslovnega izida morajo vse pravne osebe, torej tudi društva, zasebni zavodi in ustanove pripraviti in oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb. Kljub temu, da so nevladne organizacije zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti oproščeni plačila davka, morajo v vsakem primeru obračunati in plačati davek od pridobitne dejavnosti. Rok za oddajo obračuna davka je 31.3.2017, oddati pa ga je potrebno preko sistema e-davki. Več o oddaji davčnega obračuna lahko preberete TUKAJ.

Društva s statusom v javnem interesu morajo prav tako do konca meseca marca pristojnemu ministrstvu predložiti poročilo o delu društva za leto 2016 in program dela društva za leto 2017.

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016.   

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2016 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke  in prostovoljske organizacije.

Rok za oddajo prijav je 28. marec 2017, do 12. ure.

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje