Aktualno

Aktualno

Za NVO: Zagovorništvo

Petek, 05 Februar 2021 10:34 Napisal

✅ #zaNVO: Danes je dan za predstavitev četrtega ključa ? do uspešnega delovanja vaše nevladne organizacije.

? To je zagovorništvo!

Regionalna stičišča smo z uspešnim zagovorništvom vplivala na spremembo mnogih lokalnih, regionalnih in deloma tudi nacionalnih politik na področju naslavljanja potreb v skupnosti.

Vešča smo v organiziranju posvetov, okroglih miz in drugih dogodkov strukturiranega dialoga. Zaupajte nam, kako želite zvišati kvaliteto življenja v vaši lokalni skupnosti in skupaj bomo narediti načrt zagovorniških akcij.

? https://zanvo.org/storitve/ ?

Lrf Za Pomurje

Zavod PIP

Sticisce Novus

NVO Consulta si

Zavod Dobra družba

Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije

Stičišče Središče

Zavod Tri

BOREO Info - informacije za NVO Primorsko-notranjske regije

Regionalno stičišče NVO Planota

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Korociv

Nov razpis ameriškega veleposlaništva za nevladne organizacije z rokom 15. marec 2021

Več na: https://si.usembassy.gov/.../grant.../ngo-small-grants/

Za NVO: Učinkovita promocija

Sreda, 20 Januar 2021 09:59 Napisal
Danes je dan za predstavitev tretjega ključa ? do uspešnega delovanja vaše nevladne organizacije.
? To je učinkovita promocija! Z dobro zastavljeno promocijo si širite ugled in prepoznavnost med akterji in deležniki, ki bodo na podlagi obstoječih uspehov ? pripravljeni tudi v prihodnosti sodelovati z vami.
Regionalna stičišča v mreži zaNVO vam lahko svetujemo pri kreiranju uspešnih komunikacijskih kampanj in promocije vaših aktivnosti pri različnih ciljnih skupinah.
Izberite stičišče v svoji regiji in povejte, koga bi želeli navdušiti.
Opis slike ni na voljo.
 
 
 
 

Razpis za institucionalno podporo

Petek, 15 Januar 2021 11:17 Napisal

Objavljen je tretji razpis v okviru Programa ACF v Sloveniji. Razpis za institucionalno podporo je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov in široko podporo različnih mentorjev za uresničitev strateškega načrta. 

Dodeljen znesek je pavšalen, kar pomeni, da organizacije ne bodo poročale o porabi finančnih sredstev, ampak o doseganju rezultatov. 

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki:

  • so bile ustanovljene vsaj 60 mesecev pred rokom prijave na razpis (ustanoviti so se torej morale pred 15. 3. 2016),
  • so v letih 2017–2019 imele povprečni letni prihodek med 100.000 in 500.000 evri,
  • ki izvajajo ali so od 1. januarja 2017 izvedle najmanj tri projekte na naslednjih področjih: a.) Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; b.) Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,
  • imajo sprejet večletni organizacijski delovni načrt ali strategijo.

Rok za prijavo: 15. 3. 2021 ob 12. uri.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani acfslovenia.si, objavili smo tudi že prva vprašanja in odgovore v zvezi z razpisom.  

Informativna spletna delavnica za prijavitelje na Javni razpis za institucionalno podporo
Petek, 22.1. 2021, ob 10. uri na ZOOM
Program delavnice in prijava

Strateško načrtovanje – spletna delavnica v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo
Torek, 2. 2. 2021, ob 10. uri na ZOOM 
Program bo objavljen kmalu, na delavnice pa se lahko prijavite tukaj

Izobraževanje je tako namenjeno vsem prostovoljcem, ki delajo individualno s posamezniki, se srečujejo z vprašanjem, kako jim čim bolje pomagati ter kako postaviti zdrave meje v prostovoljskem delu.

Skupaj bomo odkrivali:

- gradnja dobrega in sodelovalnega odnosa z uporabnikom,
- metode iskanja virov moči pri posamezniku,
- razumevanje občutkov in potreb, ki se skrivajo za posameznimi vedenji,
- komunikacijske veščine in spretnosti,
- priložnosti za motiviranje posameznikov.

Čas izvedbe: Izobraževanje bo potekalo preko aplikacije ZOOM v torek, 2. februarja 2021 med 10:00 in 13:00. Med izobraževanjem bomo imeli 15 minut odmora.

Prijava: Število oseb je omenjeno, zato prijave sprejemamo do torka, 26. januarja 2021 oz. do zapolnitve prostih mest preko spletne prijavnice. Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno.

Kako biti trener v času korone?

Sreda, 13 Januar 2021 11:20 Napisal

Posredujemo vam povezavo do brezplačnih spletnih delavnic za trenerje, kjer se boste lahko pogovarjali o tem, kakšna so priporočila za vaše delo v tem obdobju, kako uspešno ostajati v stiku z vašimi športniki in kako poskrbeti, da boste čim bolje prenesli to drugačno obdobje.Vse informacije ter povezavo do prijav najdete tukaj: https://www.olympic.si/novica/1425

KOVAČNICA IDEJ - VIDEOPOSNETKI DELAVNIC IN OKROGLE MIZEDelavnica #1 - Googlova orodja v praksi
Delavnica #2 - Upravljanje profilov na družbenih omrežjih
Delavnica #3 - Komunikacijska strategija
Delavnica #4 - Vsebinski marketing in urednikovanje spletnih strani ter družbenih omrežij
Okrogla miza - Pogled čez plot
 

zanvo.org: Krepitev organizacije

Torek, 05 Januar 2021 11:06 Napisal

Čas je za predstavitev drugega ključa do uspešnega delovanja vaše nevladne organizacije. To je trajnostna krepitev organizacije.

Včasih je v organizaciji težko zagotoviti vse profile za učinkovito delovanje – dobro računovodjo, pravnika, komunikatorko itd., zato izkoristite možnost brezplačnih storitev Regionalnih stičišč v mreži zaNVO, ki vas bodo opolnomočile tam, kjer to potrebujete.

Kontaktirajte nas in preverite, katere storitve vam ponujamo.
https://zanvo.org/kontakt/

Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2021-2024 je dokument, ki vsebuje dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov mladinske politike. Gre za celovito, razvojno naravnano strategijo na področju mladih, ki nadaljuje začrtano pot prejšnje strategije za mlade za obdobje 2014-2020. 

Strategija bo prispevala k celoviti ureditvi položaja mladih v občini, nadgradnji podpornega okolja mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotavljanju pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o zanje pomembnih stvareh v lokalni skupnosti ter razvoju lokalne mladinske politike za zagotavljanje pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v občini.

Pisanje nove strategije se je začelo na pobudo Komisije za mladinska vprašanja, ki je v zadnjih dveh letih pri pregledu realiziranih ukrepov na področju mladih ugotavljala, da je potrebno obstoječo strategijo novelirati oziroma pripraviti novo. Za ta namen se je v začetku leta 2019 formirala posebna projektna skupina za pripravo nove strategije za mlade. V skupino so bili vključeni Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije - KOROCIV, Koroški mladinski kulturni center Kompleks, Občina Ravne na Koroškem, Mladinski svet Ravne na Koroškem, Komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem. K sodelovanju so bile povabljene tudi nevladne organizacije s področja mladih v občini.

Namen strategije je opraviti analizo o dosedanjem mladinskem delu in mladinskih politikah, ki se izvajajo v občini, ter na podlagi teh rezultatov razviti ukrepe za mlade, ki se bodo realizirali od leta 2021 do leta 2024. Tako je strategija sestavljena iz 11 sklopov, ki po vrstnem redu smiselno zaokrožujejo celoto. 

Po uvodu je predstavljeno področje mladinske politike z opredelitvijo pojmov, metodološkega, normativnega in širšega družbenega okvirja. Sledi pregled in analiza statističnih podatkov na področju mladih na Ravnah na Koroškem in v regiji. Prvi del strategije končuje seznam mladinskih organizacij in organizacij, ki delujejo na področju mladih. 

V osrednjem delu so predstavljeni obstoječi ukrepi Občine Ravne na Koroškem na področju mladinskih politik, posebej je izpostavljen certifikat “Mladim prijazna občina”, ki je bil občini podeljen leta 2013 in podaljšan leta 2017 (z veljavnostjo do 2021). 

Po opravljeni analizi ukrepov prejšnje strategije za mlade od leta 2014 do 2019 so podrobno predstavljeni rezultati spletne ankete (n = 908), v kateri so mladi podajali odgovore v devetih vsebinskih sklopi:

1 informiranje, 2 mladinsko organiziranje, 3 prosti čas, zdravje, šport in rekreacija, 4 bivanjska problematika, 5 participacija, 6 zaposlovanje, 7 mobilnost, 8 izobraževanje, 9 trajnostni razvoj, ekologija in varovanje okolja.

Po zapisanih vsebinskih sklopih so v zadnjem poglavju jedra strategije zapisani cilji in ukrepi razvoja mladinske politike v občini Ravne na Koroškem s terminskim planom, predvidenimi aktivnostmi in rezultati/učinki na področju mladih. 

V zaključku sledi opredelitev odgovornosti spremljanja in uresničevanja strategije, viri pridobljenih podatkov in vprašalnik za mlade, s katerim smo izvedli anketo.

+++ CELOTNA STRATEGIJA JE DOSTOPNA TUKAJ +++

V okviru izvajanja aktivnosti projekta “Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri” vas vljudno vabimo k udeležbi na okrogli mizi z naslovom Pogled čez plot, ki bo v četrtek, 10.12. ob 11.00 (videokonferenca).

Tema: Kreiranje projektnih partnerstev in predstavitev dobrih praks uspešnih projektov iz ostalih regij

V pogovoru bodo sodelovali:

Aleš Zidar, strokovni vodja LAS med Snežnikom in Nanosom in predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

Darja Lahajner, koordinatorka projektov na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji Idrija

Stojan Praprotnik, direktor Razvojne agencije Savinja

Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 

Viktorija Barbič, direktorica A.L.P Peca, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline 

Moderator: Jure Lesjak, KOROCIV - Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije

Dogodek bo potekal prek videokonference na aplikaciji Zoom.

Povezava: 

MESEC KOVAČNICE IDEJ, Okrogla miza "Pogled čez plot"

Time: Dec 10, 2020 11:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84826978289?pwd=bHhPUVd0NVczSjV0YWJ0eW54U1lYQT09

Meeting ID: 848 2697 8289

Passcode: 535327

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje