Aktualno

Aktualno

Vse organizacije, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, vabimo k skupni pripravi dveh katalogov - eden bo za celotno Slovenijo in drugi za območje Mestne občine Ljubljana. V katalogih bodo predstavljena prostovoljska dela, v katera se v poletnih mesecih lahko vključijo mladi prostovoljci.

Vabimo vas, da premislite, kako bi lahko mlade tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami vključili v prostovoljske aktivnosti in jim s tem ponudili priložnost, da naredijo nekaj dobrega in se ob tem tudi učijo za življenje, morda spoznajo kakšen poklic, stkejo nova prijateljstva in pridobijo bogate izkušnje.

 

Vse prostovoljske priložnosti bomo zbrali in objavili v obliki spletnega kataloga, ki bo javnosti dostopen junija 2022 na http://www.prostovoljstvo.org, posredovali pa ga bomo tudi šolam, univerzam in mladinskim organizacijam, medijem ter spletnim portalom.

V katalogu bodo s posebnim znakom označene medgeneracijske aktivnosti ter tista dela, v katerih lahko sodelujejo tudi mladoletni prostovoljci, vendar morate ob tem pridobiti naziv Mladim prostovoljcem prijazna organizacija*.

Vabimo vas, da prostovoljska dela zapišete v prijavnico, ki jo v celoti izpolnjeno pošljete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. do petka, 27. maja 2022! Predlagamo, da priložite tudi kakšno fotografijo.

 

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

 

*Članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij lahko s podpisom posebne izjave pridobijo znak »Mladim prostovoljcem prijazna organizacija«. Znak pomeni, da ravnajo v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in znajo dobro mentorsko poskrbeti za mlade, ki še niso dopolnili 18 let. Srednješolci in drugi mladi, ki jih zanima prostovoljstvo, v teh organizacijah dobijo vse potrebne informacije, podporo in se lahko aktivno vključijo v delo pod vodstvom mentorja. Če se boste odločili za pridobitev tega znaka in izpolnjujete navedene pogoje, nam izpolnjeno, žigosano in podpisano izjavo posredujte po pošti na naš naslov ali pa skenirano na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Organizacije, ki ste znak pridobile že v prejšnjih letih, izjave ne pošiljajte ponovno.

Javna razpisa JSKD

Torek, 03 Maj 2022 06:52 Napisal

29. aprila 2022 je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavil javna razpisa za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa oprema za potrebe ljubiteljske kulture in razvoj mladinske kulturne dejavnosti:

1. Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2022 (razpis Prostori/Oprema-2022) bo odprt od 29. 4. 2022 do 30. 5. 2022. Povezava do razpisa TUKAJ!

2. Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022 (razpis MKC-2022) bo odprt od 29. 4. 2022 do 30. 5. 2022. Povezava do razpisa TUKAJ!

 

Movit išče nove regionalne partnerje v okviru infoservisa Eurodesk

Na Zavodu Movit vas vabijo k prijavi na razpis za ponovno vzpostavitev mreže regionalnih partnerjev v okviru infoservisa Eurodesk.

K prijavi so vabljene (mladinske) organizacije, ki kontinuirano delujejo na področju informiranja mladih in bi želele še nadalje razvijati kakovost na tem področju ter v svojo ponudbo vključevati informacije o evropskih priložnostih za mlade, možnostih za mobilnost in evropski mladinski politiki.

S prevzemom vloge Eurodeskovega regionalnega partnerja boste postali del nacionalne in evropske mreže Eurodeskovih regionalnih partnerjev, ki združuje 36 držav, 38 nacionalnih koordinatorjev in več kot 1500 partnerjev. Vključitev v Eurodesk vam bo omogočila medsebojno deljenje praks, nadgradnjo aktivnosti, dodatno vidnost, povezovanje in snovanje skupnih informacijskih projektov na nacionalni ravni ter priložnosti za učenje in spoznavanje dela drugih držav in vzpostavljanje partnerstev na evropski ravni. Obenem boste s strani Zavoda Movit, nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, deležni dodatne podpore pri razvoju vaše organizacije in aktivnosti, ki jih izvajate.

Dodatne ugodnosti (in obveznosti), ki jih prinaša vloga Eurodeskovega regionalnega partnerja, lahko preverite v besedilu razpisa, ki je na voljo tukaj!

Rok za prijavo je 9. maj 2022.

Več informacij o infoservisu Eurodesk najdete na naslednji povezavi. V primeru, da imate v povezavi z razpisom vprašanja ali dvome, lahko te naslovite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

 

V torek, 12. 4. 2022, sta bili v Pamečah in Podgorju izvedeni delavnici v sklopu priprave participativnega proračuna v Mestni občini Slovenj Gradec. Na dobro obiskanih delavnicah je župan Tilen Klugler v uvodnem nagovoru izpostavil pomen procesa za lokalno okolje. Koroško regionalno stičišče NVO – KOROCIV je zastopal Jure Strah, ki je podal osnovne informacije o participativnem proračunu. Vodja projekta Moj Pečat Darko Sagmeister iz MO SG pa je predstavil merila in način sodelovanja. Udeleženci so imeli nekaj predlogov glede prilagoditve samega procesa. Zadnji del delavnice je bil namenjen diskusiji med udeleženci o izboljšavah v lokalnem okolju, ki bi jih lahko povzročila uvedba participativnnrga proračuna. Predlaganih je bilo tudi kar nekaj osnutkov atraktivnih predlogov o urejanju raznih igrišč in rekreacijskih površin, postavljanju raznih klopc, pitnikov ipd.

Naslednji delavnici bosta 19. aprila ob 17. uri v Gasilskem domu v Šmartnem in ob 19. uri v Mali dvorani MKC Slovenj Gradec.

V kolikor imate kakšno vprašanje, nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličite 031 308896 - Jure STRAH.

 

 

 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna v letu 2022.

Upravičeni prijavitelji

Pravico do sofinanciranja društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem imajo društva in organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja, razen društev s področij kulture, športa, socialnega in zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov o sofinanciranju. Prijavitelj mora imeti sedež in izvajati programe na območju Občine Ravne na Koroškem oziroma je program njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ravne na Koroškem. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo TUKAJ!

Več aktualnih razpisov za NVO  najdete na spletni strani Občine Ravne na Koroškem v rubriki JAVNI RAZPISI IN OBJAVE.

Višje davčne olajšave podjetnikom za donacije NVO

Ponedeljek, 11 April 2022 06:44 Napisal

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki med drugim določa tudi zvišanje davčnih olajšav za donacije samostojnih podjetnikov, in sicer dvig splošne davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 %. Določba je stopila v veljavo 22. marca 2022, olajšava pa velja že za leto 2022.

Sprememba ureditve davčne olajšave za donacije samostojnih podjetnikov se nanaša na:

  • - dvig davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 % obdavčenih prihodkov davčnega obdobja zavezanca,
  • - možnost olajšave za dodatnih 0,2 % obdavčenih prihodkov za donacije, izplačane v športne namene. Do 19. marca je ta dodatna olajšava omejena le na donacije v kulturne namene in donacije prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu,
  • - dodatna olajšava za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kjer davčna olajšava znaša do 3,8 % obdavčenih prihodkov.

Sprememba velja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022 in sicer tako, da bo lahko donator uveljavljal davčno olajšavo do 5 % obdavčenega prihodka, vendar pa olajšava nikoli ne sme presegati višine davčne osnove.

Vir: CNVOS 2022

V petek, 1. 4. 2022, je bil ponovno objavljen javni poziv -  Vavčer za digitalni marketingki pa je tokrat namenjen izključno socialnim podjetjem. Na poziv se lahko prijavijo MSP podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

Višina sredstev, ki je na razpolago za socialna podjetja v okviru novega javnega poziva za znaša 300.000,00 EUR za obdobje 2022 – 2023 oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Na javnem pozivu lahko socialno podjetje kandidirata za sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjih izvajalcev,  izvajalce pa izbere na spletni strani DIH Slovenije: http://dihslovenia.si/vavcer/.  

Sofinancirane bodo storitve ozirom stroški:

  • izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno s prilagoditvijo in testiranjem) je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • izdelave nove mobilne aplikacije in izvedbe testiranje. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.000,00 EUR.
  • vzpostavitve lastne spletne trgovine in izvedbe testiranja. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek. Socialno podjetje lahko pridobi sredstva za vsako aktivnost samo enkrat v obdobju 2019 - 2023. Maksimalna skupna višina subvencije je 7.500,00 EUR za vse aktivnosti skupaj. V kolikor je podjetje že koristilo vavčer za mobilno aplikacijo pred objavo tega javnega poziva (po preteklih javnih pozivih »Vavčer za digitalni marketing«), pa je podjetje upravičeno do največ 6.500,00 EUR subvencije za vse ostale aktivnosti skupaj.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Vloge je možno oddajati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada od petka, 1. 4. 2022. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri tem bo javni poziv odprt do porabe sredstev. Za prijavo na javni poziv mora prijavitelj oddati vlogo v digitalni obliki na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada oz. naslov:  https://eportal.podjetniskisklad.si/

Vprašanja glede pridobitve vavčerja za digitalni marketing lahko naslovite na elektronski naslov mailto:vavcer@podjetniskisklad.si.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontaktni podatki vseh 12 regijskih točk SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani:https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

Celotno besedilo javnega poziva je na voljo na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/SOCIALNA/JP-Vaver-za-digitalni-marketing.pdf

Hkrati vas obveščamo, da je še vedno odprt javni poziv Podjetniškega sklada -REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Več informacij o pozivu na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137

KOROŠKA, KDO SI?

Ponedeljek, 04 April 2022 06:54 Napisal

KOROŠKA, KDO SI?  Od 7. do 23. aprila 2022

Projekt, ki temelji na povezovanju, druženju in spoznavanju Koroške, tudi letos nekoliko krajše in drugače.

• Projekt manifestacije Koroške kot regije potenciala in priložnosti!
• Projekt, ki v ospredje postavlja koroške ustvarjalce!

• • • • • • • • K izvedbi festivala so pripomogli • • • • • • • •

Občina Ravne na Koroškem, Korociv, Digižoga, Od ideje do keša, Jazz Ravne, Klub koroških študentov, ZKŠTM Ravne, Visit Ravne, SwinGradec, Rotary klub Slovenj Gradec, KGLU - Koroška galerija likovnih umetnosti 

 

Javni poziv za sofinanciranje projektov participativnega proračuna z imenom Moj pečat v Mestni občini Slovenj Gradec v letih 2022 - 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov participativnega proračuna z imenom Moj pečat v Mestni občini Slovenj Gradec.

V Mestni občini Slovenj Gradec prvič v zgodovini mesta pristopajo k izvajanju participativnega proračuna - MOJ PEČAT. Njegova izvedba predstavlja izjemno priložnost aktivacije občanov pri izbiri projektov, ki jih občina v svoj redni proračun ni vklučila, pa jih občani potrebujejo ali si jih želijo.

Vabijo vse občane Mestne občine Slovenj Gradec, da aktivno sodelujejo.

 

Več informacij o javnem pozivu najdete TUKAJ!

Pri uvajanju participativnega proračuna aktvno sodeluje tudi Koroško regionano stičišče NVO - KOROCIV. V kolikor imate kakšno vprašanje nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokličite 031 308 896 - Jure STRAH.

13. DAN ZA SPREMEMBE - SOUSTVARJAJMO SKUPNOST

Torek, 15 Marec 2022 06:33 Napisal

13. DAN ZA SPREMEMBE - SOUSTVARJAJMO SKUPNOST

Kot pomembne nosilce družbenih sprememb, vas vabimo, da se nam pridružite na že 13. vseslovenski prostovoljski akciji DAN ZA SPREMEMBE, ki bo letos v soboto, 9. aprila 2022  z naslovom SOUSTVARJAJMO SKUPNOST.
 
Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2022 je, da se odločite, kakšno aktivnost želite organizirati, kaj lahko prostovoljsko naredite, za izboljšanje življenja v vaši skupnosti.

Stopite v stik z drugimi organizacijami v vašem kraju, povabite k sodelovanju občino, lokalna podjetja, društva in posameznike, predvidite sodelovanje šol in vrtcev, domov starejših, drugih javnih zavodov, prostovoljskih organizacij ter skupaj načrtujte izvedbo akcije.  
 
Da boste akcije lažje načrtovali, smo vam pripravili Priročnik za izvedbo akcij, ki ga najdete TUKAJ! 

Še več informacij o načrtovanju akcij najdete na spletni strani: https://www.prostovoljstvo.org/13-dan-za-spremembe

Ko boste akcijo zasnovali jo prijavite preko spletnega obrazca.

Zadnji rok za prijavo akcij je 25. marec 2022. 

Prepričani smo, da lahko vsak nekaj prispeva. Vsak na svoj način in po svojih močeh! Povežimo se in spreminjajmo skupaj!

 

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje