Aktualno

Aktualno

Nevladne organizacije se dnevno borijo za obstanek; prepričanje, ki vlada v javnosti, da jih večinoma napaja državni denar, je zmotno.

Zadnja raziskava o več kot 25.000 slovenskih nevladnih organizacijah je namreč pokazala, da delež javnih sredstev glede na vse njihove prihodke v zadnjih letih pada. Lani je bil nekaj manj kot 36-odstoten, kar je štiri odstotke manj kot leta 2010.

Od kod dobivajo denar? Okoli 65 odstotkov sredstev za nevladne organizacije prihaja iz virov, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje in podobno. Nevladniki, ki so organizirani kot društva, dobijo slabih 36 odstotkov prihodkov iz prodaje raznega blaga in storitev (npr. prodaja društvenih izdelkov, vstopnic za predstave), približno 13 odstotkov iz donacij ter dobrih 10 odstotkov iz članarin in prispevkov članov.

Več.

Prostovoljsko delo je v Sloveniji močno prisotno v družbi, pomaga nam pri reševanju družbeno socialnih problemov in odkrivanju težav ter posameznikov, ki padejo skozi vrzeli v sistemu. Migrantska kriza v letu 2015 bi bila brez pomoči prostovoljcev praktično neobvladljiva. Prednost prostovoljstva je ravno njegov hiter in učinkovit odziv na družbene spremembe.

 

Na vseh področjih delovanja prostovoljstvo pomembno prispeva k zniževanju revščine in spodbujanju aktivnega prebivalstva, zato je zelo pomembno, da se država tega zaveda in pri uveljavljanju ter spodbujanju prostovoljstva odigra aktivno vlogo.

Vlada Republike Slovenije se je dne 30. 6. 2016 seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015.

 

Poročilo o prostovoljskem delu je oddalo 1037 prostovoljskih organizacijskupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij je bilo 96.822, opravili pa so kar 10.878.360 ur prostovoljskega dela. Skupaj je bilo opravljenega za 106.318.802,00 evrovorganiziranega prostovoljskega dela, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Ob pripravi skupnega letnega poročila o prostovoljstvu za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da je kljub naraščanju vpisa v vpisnik, še vedno premalo vpisanih organizacij, kar posledično pomeni, da ni celostnega pregleda nad opravljanjem organiziranega prostovoljskega dela. Glede na spremembe in dopolnitve zakona, ki so bile sprejete na pobudo prostovoljskih organizacij, se pričakuje zmanjšanje administrativnih bremen ter enostavnejše poročanje, s tem pa tudi večji vpis v vpisnik, ki bo razširjen še z organizacijami s prostovoljskim programom. Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki je v pripravi, bo tako v svojih ciljih in ukrepih naslovila tudi področja oziroma problematiko, ki so se izpostavila ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu.

Ker je v Sloveniji veliko več prostovoljskega dela kot ga zajamejo uradne evidence zbir podatkov ne kaže realne slike dejansko opravljenih prostovoljskih ur po posameznih področjih. Zato vabimo vse prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, da se vpišejo v vpisnik, saj bo le tako viden prispevek prostovoljskega dela v Sloveniji in njegov pomen za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin in za razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prednosti vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij na AJPES in obveznosti, ki jih le-to prinaša, najdete na spletni strani prostovoljstva. 

V okviru projekta »Koroško regionalno stičišče NVO – Korociv« smo za vas organizirali predstavitev

STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA OBMOČJE MEŽIŠKE DOLINE ZA OBDOBJE 2014-2020.

Vljudno vabljeni v torek, 28. junija 2016 ob 17.00 uri, v prostore Kulturnega centra na Ravnah. Strategijo Lokalnega Razvoja Mežiške doline bo predstavila direktorica vodilnega partnerja ga. Viktorija Barbič.

 

 

Počitniške prostovoljske aktivnosti za mlade

Četrtek, 16 Junij 2016 11:28 Napisal

Tudi letos smo jih z vašo pomočjo zbrali in uredili v dva spletna kataloga, ki sta dostopna na spletni prostovoljstvo.org.

Pri vseh organizacijah so navedeni kontakti, na katerih zainteresirane mlade pričakujejo mentorji prostovoljstva. Delujejo tudi povezave na spletne strani vseh organizacij.

Vse organizacije, ki vključujejo mlade v prostovoljske aktivnosti, so mladim prijazne prostovoljske organizacije, kar pomeni, da za prostovoljce, mlajše od 18 let, skrbijo v skladu z Zakonom o prostovoljstvu.
 
Vse srednješolce, starše, stare starše, prostovoljske organizacije, seveda pa tudi pedagoške delavce na osnovnih in srednjih šolah, v dijaških domovih in vzgojnih zavodih vabimo k listanju kataloga poletnih prostovoljskih aktivnosti in k počitniškemu raziskovanju prostovoljstva!

Prijazno vabljeni k sodelovanju v vseh 35 aktivnostih, ki bodo med poletnimi počitnicami 2016 potekale v  15 krajih po vsej Sloveniji pod okriljem 27 mladim prijaznih prostovoljskih organizacij!

VABILO NA OKROGLO MIZO:
“KROŽNO GOSPODARSTVO - TO NI SAMO RECIKLAŽA!”

Petek, 1. 7. 2016, ob 10.30 v prostorih Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana.
 

V uvodnem predavanju bo dr. Janez Potočnik, bivši Evropski komisar za okolje, strateg in zagovornik krožnega gospodarstva predstavil priložnosti krožnega gospodarskega modela.
 
Zatem sledi okrogla miza z moderatorko mag. Ladejo Košir Godina in sodelujočimi:

  • slovenski poslanci v Evropskem parlamentu: Romana Tomc, dr. Igor Šoltes, Franc Bogovič
  • dr. Janez Potočnik, bivši Evropski komisar za okolje, strateg in zagovornik krožnega gospodarstva 
  • predstavnik Ministrstva za okolje in prostor Uroš Vajgl
  • eden izmed idejnih vodij SpRiNG – Slovenske mreže krožnega gospodarstva Mirko Šprinzer
  • predstavnica nevladne organizacije Društva Ekologi brez meja Erika Oblak

Dogodek je odlična priložnost, da v 30-minutnem navdihujočem predavanju dr. Janeza Potočnika slišite, zakaj je krožno gospodarstvo ključna smer za prihodnost. V živo ali vnaprej (preko spletne prijavnice) pa lahko slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu in drugim sodelujočim strokovnjakom zastavite konkretna vprašanja.
 
Zaradi omejenega števila prostih mest, vas prosimo, da obvezno izpolnite prijavnico.

Po novem lahko status delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva poleg društev pridobijo tudi zavodi in ustanove, kar pomeni, da bodo med drugim uvrščena tudi na seznam 0,5 % dohodnine in bodo oproščena plačila upravnih taks.

V Uradnem listu št. 39/2016 je bila objavljena novela Zakona o socialnem varstvu (ZSV-F), ki  omogoča, da lahko status v javnem interesu po novem poleg društev  pridobijo tudi druge nevladne organizacije, od česar bodo največ koristi imeli zasebni zavodi  s področja socialnega varstva. Zavodi in ustanove bodo lahko pridobili status delovanja v javnem interesu pod enakimi pogoji, kot je to sedaj veljalo za društva in se bodo lahko uvrstili na seznam 0,5 % dohodnine, oproščeni bodo plačila upravnih taks, imeli možnost brezplačne uporabe občinskih prostorov ...). Novela zakona prične veljati 18. junija, tako da lahko zavodi ali ustanove zaprosijo za status od tega dne dalje.

Davčnih blagajn za manjše NVO od jutri ni več!

Ponedeljek, 06 Junij 2016 11:35 Napisal

V današnjem Uradnem listu so objavljene spremembe Pravilnika o Zakonu o DDV, ki določajo, da manjšim NVO ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni treba več uporabljati davčnih blagajn. Sprememba je posledica intenzivnih skupnih naporov in akcij CNVOS, Olimpijskega komiteja, Planinske zveze in Zveze društev upokojencev.

Na podlagi večmesečnih intenzivnih naporov CNVOS in naših partnerjev za ukinitev davčnih blagajn za manjše nevladne organizacije je minister za finance v današnjem Uradnem listu št. 39/2016 objavil Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki spreminja pravila o tem, kdaj je potrebno izdati račun. Računa ob opravljanju pridobitne dejavnosti (npr. društveni izleti, prodaja na stojnici, kotizacije, vstopnice …) tako od 4. 6. 2016 ni več potrebno izdati nevladnim organizacijam, če so izpolnjeni sledeči pogoji:

- blago ali storitev se prodaja posameznikom (sem ne sodijo samostojni podjetniki ali druge osebe, ki opravljajo dejavnost na trgu), 
- organizacija ima v koledarskem letu manj kot 5.000 evrov prihodkov iz pridobitne dejavnosti, oz. se predvideva, da te meje ne bo presegla (prag se nanaša samo na prihodke iz pridobitne dejavnosti, tako da so lahko celotni prihodki NVO, ki zajemajo npr. tudi prihodke iz javnih sredstev ali donacije, višji),
- upravljajo in vodijo jih večinoma prostovoljci (kar pomeni, da npr. predsednik društva ali člani upravnega odbora ali člani sveta zavoda za svoje delo niso plačani),
- njihove cene so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo pridobitne organizacije (npr. turistične agencije, trgovine, gostilničarji itd.).

Če torej v soboto, 4. 6. 2016, organizirate društveni izlet, kulturno ali športno priredite ali pa prodajate svoje izdelke na jutranji tržnici, vam računa že ni več potrebno izdati in zato tudi ne potrebujete več davčne blagajne, ki bi račun davčno potrdila. Podatke o prihodkih iz prodaje blaga ali storitev je zato treba evidentirati drugače (npr. s popisom zalog pred in po prodaji, z evidenco prihodkov itd.).

Deset krogov za deset nasmehov

Sreda, 25 Maj 2016 11:11 Napisal

Četrtek, 26. maj 2016 ob 16:00, Atletski stadion Ravne na Koroškem (Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never give up)

Leto je naokoli in zopet je prišel čas za izvedbo enega največjih športno humanitarnih projektov v Sloveniji, humanitarnega teka 10 krogov za 10 nasmehov. 

Več o dogodku.

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje