Aktualno

Aktualno

Davčnih blagajn za manjše NVO od jutri ni več!

Ponedeljek, 06 Junij 2016 11:35 Napisal

V današnjem Uradnem listu so objavljene spremembe Pravilnika o Zakonu o DDV, ki določajo, da manjšim NVO ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni treba več uporabljati davčnih blagajn. Sprememba je posledica intenzivnih skupnih naporov in akcij CNVOS, Olimpijskega komiteja, Planinske zveze in Zveze društev upokojencev.

Na podlagi večmesečnih intenzivnih naporov CNVOS in naših partnerjev za ukinitev davčnih blagajn za manjše nevladne organizacije je minister za finance v današnjem Uradnem listu št. 39/2016 objavil Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki spreminja pravila o tem, kdaj je potrebno izdati račun. Računa ob opravljanju pridobitne dejavnosti (npr. društveni izleti, prodaja na stojnici, kotizacije, vstopnice …) tako od 4. 6. 2016 ni več potrebno izdati nevladnim organizacijam, če so izpolnjeni sledeči pogoji:

- blago ali storitev se prodaja posameznikom (sem ne sodijo samostojni podjetniki ali druge osebe, ki opravljajo dejavnost na trgu), 
- organizacija ima v koledarskem letu manj kot 5.000 evrov prihodkov iz pridobitne dejavnosti, oz. se predvideva, da te meje ne bo presegla (prag se nanaša samo na prihodke iz pridobitne dejavnosti, tako da so lahko celotni prihodki NVO, ki zajemajo npr. tudi prihodke iz javnih sredstev ali donacije, višji),
- upravljajo in vodijo jih večinoma prostovoljci (kar pomeni, da npr. predsednik društva ali člani upravnega odbora ali člani sveta zavoda za svoje delo niso plačani),
- njihove cene so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo pridobitne organizacije (npr. turistične agencije, trgovine, gostilničarji itd.).

Če torej v soboto, 4. 6. 2016, organizirate društveni izlet, kulturno ali športno priredite ali pa prodajate svoje izdelke na jutranji tržnici, vam računa že ni več potrebno izdati in zato tudi ne potrebujete več davčne blagajne, ki bi račun davčno potrdila. Podatke o prihodkih iz prodaje blaga ali storitev je zato treba evidentirati drugače (npr. s popisom zalog pred in po prodaji, z evidenco prihodkov itd.).

Deset krogov za deset nasmehov

Sreda, 25 Maj 2016 11:11 Napisal

Četrtek, 26. maj 2016 ob 16:00, Atletski stadion Ravne na Koroškem (Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never give up)

Leto je naokoli in zopet je prišel čas za izvedbo enega največjih športno humanitarnih projektov v Sloveniji, humanitarnega teka 10 krogov za 10 nasmehov. 

Več o dogodku.

Teden športa

Torek, 17 Maj 2016 11:15 Napisal

V petek, 20. maja 2016, se na Ravnah na Koroškem prične teden športa, ta pa bo trajal vse do 29. maja 2016.

V spomin na dolgoletnega športnega delavca Jožeta Šaterja.

Za promocijo Občine Ravne na Koroškem in za občane Občine Ravne na Koroškem.

V tednu športa bodo društva in klubi pripravili različne športne aktivnosti za otroke in odrasle.

Starši udeležite se z otroki športnih aktivnosti.

Razpored aktivnosti je objavljen na koledarju Zveze športnih društev Ravne na Koroškem, lahko pa si ga pogledate tudi tej povezavi.

EU SI TI: Od zidov k vsebinam

Torek, 10 Maj 2016 12:31 Napisal

Evropska unija v programskem obdobju 2014-2020 po napornih večletnih pogajanjih zasleduje prednostne cilje, ki odsevajo tudi posledice gospodarske, finančne in begunske krize. Opredeljena so bila ključna prednostna področja, ki bodo omogočila uspešno, učinkovito in v rezultate usmerjeno koriščenje sredstev evropske kohezijske politike in krepitev zaupanja državljanov v njihovo upravljanje.

V regiji obstaja močna želja, da se dosedanja prizadevanja in doseženi rezultati nadgrajujejo z jasno začrtanimi smernicami za hitrejši razvoj regije v povezavi s prostorskim načrtovanjem. Opredeljene so bile ključne potrebe, potenciali in prednosti Koroške regije, ki bodo ob realizaciji omogočili dvig konkurenčnosti regije, nova delovna mesta, posredno zagotavljali večje ter nove investicije in s tem višjo kakovost življenja prebivalcev.

Kako povezati razvojne potrebe regije s smernicami Evropske unije in s tem povečati možnosti črpanja iz strukturnih skladov?

Dogodek bo potekal v petek, 20. 5. 2016, od 10.00 do 12.00 ure, v mali dvorani Kulturnega centra Ravne na Koroškem
(Gledališka pot 1).

PROGRAM

10:00 – Pozdrav moderatorke Petre Kos Gnamuš (predstavitev teme)

10:05 – Pozdrav župana občine Ravne na Koroškem, Tomaža Rožena

10:10 – Pozdravni nagovor vodje Predstavništva Evropske komisije v RS, Zorana Stančiča

10:15 – Uvodna iztočnica 1: Prioritete vlaganja iz evropskih strukturnih skladov in KS v Sloveniji (SVRK)

10:20 – Uvodna iztočnica 2: Projekti v regijah in evropska kohezijska politika – v kaj vlagamo in zakaj, (DG REGIO in DG EMPL)

10:30 – Povzetek glavnih razvojnih prioritet regije 2014 - 2020

10:40 – Od zidov k vsebinam – osrednja razprava

12:00 – Zaključek

Tina in medvedja moč

Torek, 10 Maj 2016 12:28 Napisal

Koroška osrednja knjižnica Ravne, 11. maj ob 17.00

Lutkovne delavnice za začetnike

Torek, 10 Maj 2016 12:27 Napisal

Kulturni center Ravne na Koroškem, 12. maj ob 18.00

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje