Aktualno

Aktualno

Nacionalna konferenca Prostori ZA skupnost

Ponedeljek, 07 November 2022 07:22 Napisal

Mreža regionalnih sticišc nevladnih organizacij in Skupnost občin Slovenije vas vabita na nacionalno konferenco Prostori ZA skupnost

Kako lahko NVO in občine skupaj pridemo od praznih ruševin do polnih vsebin za občane in občanke?

Četrtek, 17. 11., ob 10.00 na spletni platformi Zoom PRIJAVNICA

PROGRAM

 1. Komu koristijo polni obcinski prostori? (Tina Divjak, CNVOS)
 2. Najpogostejše težave NVO, povezane s prostori, in predstavitev dobrih praks njihovega reševanja v obcinah (Tina Cigler, ZaNVO)
 3. Predstavitev skupnostnega ustvarjanja kreativne četrti Barutana v Kamniku: kako iz degradiranega obmocja v živahne javne programe (predstavnik Barutane)
 4. Primeri dobrih praks v tujini in pomen rabe javnega prostora za razvoj skupnosti (Marko Peterlin, IPoP)
 5. Predstavitev pogleda in stališc ter možnih rešitev Ministrstva za javno upravo, pristojnega za lokalno samoupravo (Jure Trbic, državni sekretar)
 6. Predstavitev možnih rešitev Mreže za prostor (Senka Šifkovic, IPoP)
 7. Zakljucne ugotovitve in priporocila

Moderatorka: Kaja Cunk

Branje občinskih proračunov

Petek, 28 Oktober 2022 12:38 Napisal

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun predlaga župan, sprejme pa ga občinski oziroma mestni svet, odvisno od tega ali gre za mestno občino ali ne. Velika večina sredstev za financiranje NVO se v proračunu nahaja na postavkah v PODROČJE 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE. To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Nekateri razpisi pa so v proračunu vidni tudi na drugih področjih (npr. zdravstveno varstvo, civilna zaščita, okolje).

Več informacij na tej povezavi: https://zanvo.org/branje-obcinskih-proracunov/

Vir: https://zanvo.org/

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javni poziv nevladnim organizacijam k predložitvi ponudb za sofinanciranje projektov, ki so podprti z nacionalnimi oziroma EU sredstvi v letu 2022.

Javni poziv se začne 24.10.2022 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 15.12. 2022.

Upravičeni prijavitelji: Na poziv se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec in izvajajo dejavnost na območju občine, imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju in izvedbi projekta na podlagi uspešne prijave na nacionalnih oz. EU razpisih ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Več o razpisu najdete TUKAJ!

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023.

Na voljo je 14 milijonov EUR, okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih.

Povabilo bo odprto od 11. novembra 2022 do razdelitve sredstev, najkasneje do 28. aprila 2023.

Več o javnem povabilu najdete TUKAJ.

Na CNVOS-u so razpisali postopek izbora sedmih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 27. 10. 2022 do 15.00.

Naloga delovne skupine bo slediti uresničevanju ukrepov iz koalicijske pogodbe in oblikovanje lastnih predlogov ukrepov na področju kulturnih politik nevladnega sektorja v kulturi. Člani delovne skupine bodo imenovani za mandat štirih let.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture.

Kandidati za predstavnika NVO morajo izkazovati:

 • poznavanje delovanja nevladnih organizacij v kulturi
 • poznavanje specifičnega delovanja po področjih kulture in umetnosti (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekturo in oblikovanje, intermedijske umetnosti, slovenski jezik, področje knjige, knjižnično dejavnost, premično kulturno dediščino, nepremično kulturno dediščino, nesnovno kulturno dediščino, mednarodno sodelovanje in promocijo, arhivsko dejavnost, ljubiteljske kulturne dejavnosti, kulturne dejavnosti manjšinskih in ranljivih družbenih skupin, medije, avdiovizualno področje, podeljevanje štipendij in podporne programe v kulturi).

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture. NVO mora izkazati, da deluje na področju kulture. Če želi nevladna organizacija predlagati več kandidatov, ki delujejo na različnih področjih v kulturi, se lahko prijavi večkrat.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kulture poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

Prijavo za sodelovanje najdete tukaj.

Več informacij najdete tukaj.

 Vir: CNVOS

Želiš sooblikovati prihodnost mladih v Sloveniji?

Želiš sodelovati pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino?

Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval k spremembam v družbi?

Potem pridi na regijski posvet Koroške regije za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki bo potekal v petek, 30. septembra 2022, med 16.00 in 20.30 na Ravnah na Koroškem, v Koroškem mladinskem kulturnem centru Kompleks.

Zakaj?

Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih politik »nič o mladih brez mladih,« bo Resolucija o Nacionalnem programu za mladino (NPM) nastajala s sistematičnim vključevanjem mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja.

Tako bomo pridobili nov krovni dokument, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi kot njihove rešitve. Temeljni cilj NPM je namreč zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi.

Delavnice in dialog z odločevalci bodo potekale sproščeno, ko boste po metodologiji svetovne kavarne in viharjenja možganov obravnavali sedem za malde aktualnih tem. 

Več o programu lahko prebereš na www.mlad.si

Pokaži, da ti je mar za prihodnost in si želiš aktivno sodelovati pri njenem načrtovanju!

Prijavi se do srede, 28. septembra 2022 https://bit.ly/3LAAspF

Prijazno vabljeni!

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da si skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje.

Slovenska filantropija je Vlado RS v četrtek, 15. septembra seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v RS za leto 2021.

Za izvajanje številnih prostovoljskih aktivnosti se zahvaljujemo vsem organizacijam, javnim zavodom, mentorjem, prostovoljcem in prostovoljkam, posebna zahvala za prepoznavanje prostovoljstva in podporo prostovoljstvu pa gre zagotovo tudi Občini Črna na Koroškem, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mislinja in Mestni občini Slovenj Gradecki so tudi prejemnice naziva Prostovoljstvu prijazna občina 2022!

 

Tabela 1: Primerjalni pregled prostovoljskih organizacij po regijah

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

 

Tabela 2: Primerjalni pregled števila prostovoljcev po regijah

 

Tabela 3: Primerjalni pregled števila prostovoljskih ur po regijah

Table

Description automatically generated

Transparency International Slovenia išče prostovoljce za spremljanje poteka predvolilnih aktivnosti na lokalni ravni

V novembru in decembru bodo potekale lokalne volitve. V Transparency International Slovenia bodo spremljali predvolilne kampanje in volitve v izbranih občinah.

Z opazovanjem želijo ugotoviti zlasti:

 • kaj se na terenu v času predvolilnih kampanj v resnici dogaja;
 • ali so volilne kampanje dejansko transparentne in v skladu z zakonodajo;
 • kako nadzorni organi opravljajo svoje delo.

Pridruži se jim kot prostovoljec!

Prostovoljci jim bodo pomagali pri terenskem delu, opazovanju in beleženju poteka kampanj in volitev, s pridobivanjem in posredovanje podatkov in referenčnega gradiva (fotografij, video posnetkov, volilnih materialov, posnetkov zaslona, podatkov o shodih, itd.). Pred pričetkom dela bodo  izvedli usposabljanje za delo.

Pogoj za prijavo sta neodvisnost in politična nevtralnost, nepripadnost politični skupini ter nesodelovanje pri volilnih ali predvolilnih opravilih.

Za sodelovanje lahko pošlješ prijavo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. do zasedbe mest.

 • 1
 • 2
 • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje