Aktualno

Branje občinskih proračunov

Petek, 28 Oktober 2022 12:38 Napisal

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Proračun predlaga župan, sprejme pa ga občinski oziroma mestni svet, odvisno od tega ali gre za mestno občino ali ne. Velika večina sredstev za financiranje NVO se v proračunu nahaja na postavkah v PODROČJE 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE. To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Nekateri razpisi pa so v proračunu vidni tudi na drugih področjih (npr. zdravstveno varstvo, civilna zaščita, okolje).

Več informacij na tej povezavi: https://zanvo.org/branje-obcinskih-proracunov/

Vir: https://zanvo.org/

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje