Aktualno

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Torek, 25 April 2017 19:36 Napisal Korociv
Vrednost razpisa 5.000.000,00 EUR
Domača stran http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
Datum objave na razpisi.info 24.04.2017


Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. 

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017. Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje.

Upravičeni prijavitelji Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so: 1.1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, kot so: - raziskovalne in razvojne ustanove, - ustanove za izobraževanje in usposabljanje, - ustanove zdravstvenega varstva, - ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, - lokalne in regionalne razvojne agencije, - lokalne akcijske skupine, itd.; 1.2. nevladne organizacije, kot so: - združenja, - fundacije, - zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske...), - društva, itd.; 1.3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe; 1.4. pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so: - socialna podjetja, - lokalne in regionalne razvojne agencije; 1.5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja; 1.6. samoupravne narodne skupnosti. Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so registrirani pred 1. 7. 2016.

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje