Aktualno

CIVILNI DIALOG -POBUDE ZA SPREMEMBO LOKALNE ZAKONODAJE

Ponedeljek, 17 September 2012 13:29 Napisal

Če kot predstavnik NVO želite našo pomoč pri zagovorništvu, oziroma imate konkretno težavo in potrebujete strokovno pomoč, se oglasite pri nas v času uradnih ur, ali pa nas kontaktirajte prek naše spletne strani www.korociv.si .POZIV ZAINTERESIRANIM

Korociv bo med zbranimi pobudami izbral dve/tri najbolj pomembne in realno izvedljive, ter jih bo v obliki zagovorniškega pisma poslal na vse koroške občine ter poskušal doseči spremembe lokalne zakonodaje v prid nevladnim organizacijam.

Koroški NVO-ji so nam na naših dosedanjih aktivnostih predlagali naslednje civilne pobude:

  • Pomen sedeža NVO-ja v razpisnih pogojih – Občine naj ne stimulirajo NVO, ki imajo sedež v občini, ampak delovanje NVO-ja v dotični občini.
  • Poenotenje občinskih razpisov v koroški regiji – NVO-ji, ki delujejo v več občinah imajo veliko težav zaradi neenotnih razpisov.
  • Pomoč pri pred-financiranju – NVO-ji potrebujejo pomoč pri pred-financiranju že odobrenih projektov, občine lahko uvedejo nekakšno finančno shemo.
  • Manj administracije – NVO-ji si želijo manj nepotrebne birokracije in prilaganja dokumentov.
  • Večletni razpisi – občine naj začno uveljavljati večletne občinske razpise, saj to pripomore mnogim NVO-jem k boljšemu in lažjemu načrtovanju ter izvajanju svojih aktivnosti.
  • Zakon o prostovoljstvu – lokalne skupnosti naj dosledno upoštevajo zakon o prostovoljstvu pri občinskih razpisih.

Namen stičišč NVO je med drugim tudi dolgoročno strateško spreminjanje mišljenja vseh akterjev, kar vodi k izboljšanju kvalitete civilnega dialoga in zagovorništva.

Nivo razvitosti civilnega dialoga je v Sloveniji na prenizki ravni, saj ni zadostnega upoštevanja potreb civilne družbe nasproti interesom trenutnih politik.

Korociv je projekt, financiran s strani Evropskega Socialnega Sklada in Ministrstva za Pravosodje in Javno Upravo, namenjen pa je servisiranju nevladnih organizacij, izboljševanju delovnega okolja NVO, ter razvoju in krepitvi zagovorništva in civilnega dialoga.

Stanje nevladnega sektorja glede zagovorništva na Koroškem ter delovanje stičišča nevladnih organizacij na Koroškem – KOROCIV v zvezi s to problematiko.

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje