Aktualno

Korociv - kaj je to?

Četrtek, 17 Marec 2011 10:41 Napisal

Lansko leto je Ministrstvo za javno upravo izvedlo razpis za vzpostavitev oziroma delovanje regionalnih stičišč nevladnih organizacij po vsej državi. Nekatera stičišča so bila ustanovljena že prej, na Koroškem pa je Zveza športnih društev Ravne na Koroškem kot prijavitelj letos uspela pridobiti dveletno sofinanciranje za regionalno stičišče NVO.

Osnovne ideje regionalnega stičišča NVO so mreženje in krepitev nevladnih organizacij, vzpostavljanje infrastrukture, ki je potrebna za delovanje NVO sektorja, izobraževanje in usposabljanje kadrov v NVO, vzpostavljanje in krepitev civilnega dialoga in drugo.

Vizija in želja nevladnega sektorja v Sloveniji je, da bi predstavljal enakopraven steber družbe v razmerju do države in gospodarstva. Želeli bi si še močnejše mednarodne povezave in večji vpliv na širše globalne premike. Predstavniki nevladnih organizacij bi morali aktivno sodelovati v vseh telesih državnih institucij in postati upoštevan partner pri načrtovanju javnih politik. Nevladni sektor prevzema vse več pobud za izvajanje mehkih vsebin ter tako predstavlja enega bistvenih temeljev naše družbe.

Za približevanje tej viziji smo v projektu osnovali tematska svetovanja - pravno, računovodsko, davčno, pomoč pri projektnih dokumentacijah, kar bo med drugim pripomoglo tudi k finančni krepitvi sektorja v regiji. Prek obveščanja o razpisih na državnem in regijskem nivoju bomo to še nadgradili, s servisnimi storitvami ter usposabljanji pa bomo dvignili tudi kadrovsko usposobljenost v NVO ter ustvarjali pogoje za nastanek in krepitev civilnega dialoga.

Namen projekta Korociv.si je pomoč pri razvijanju in delovanju nevladnih organizacij (NVO) oziroma nevladnega sektorja na Koroškem ter nadgradnja obstoječih temeljev civilnega dialoga z dvigom stopnje znanja do te mere, da bodo nevladne organizacije še uspešneje vplivale na procese v družbi. 

Naši poglavitni cilji so: povečati vpliv NVO na oblikovanje politik, regijsko ter nacionalno povezovanje, vzpostaviti mrežo NVO, okrepiti mreženje in povezovanje NVO, zagotoviti brezplačne podporne storitve za NVO, kadrovsko izboljšati stanje nevladnega sektorja, dvigniti raven znanja in kompetenc v NVO, ozavestiti in povečati informiranost javnosti …

Naše cilje bomo dosegli z vzpostavitvijo učinkovite baze podatkov, z brezplačnimi izobraževanji, brezplačnimi svetovanji, posredovanjem informacij ter dobrih praks, iskanjem kontaktov tako v regiji kot tudi širše ter nenazadnje s pomočjo nevladnih organizacij katerim je ta projekt prvenstveno namenjen.

Za dobro delovanje in optimalen izkoristek resursov pa je seveda potreben tudi odziv NVO, zato se obračamo na vse nevladne organizacije v kakršnikoli obliki, da nas kontaktirate in nam sporočite svoje kontaktne podatke, potrebe, želje in nasvete.

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje