Aktualno

Javni razpisi

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACIONALNI RAZPISI ZA NVO
Vsi nacionalni (in regionalni) razpisi so objavljeni tukaj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta

Dodatne informacije

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me 6/2014/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«

Dodatne informacije

Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014

Dodatne informacije

Razpis za zbiranje predlogov - Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM

Dodatne informacije

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim

Dodatne informacije

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2015: finančna podpora Slovencem po svetu

Dodatne informacije

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2015

Dodatne informacije

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2014

Dodatne informacije

Transnational projects on children's rights in judicial proceedings – Action grants 2014

Dodatne informacije

Javni razpis: P1B 2014 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Dodatne informacije

Horizon 2020: Call for proposals to identify and implement novel ways to highlight the work funded by the ERC and reach out a wider public - coordination and support action

Dodatne informacije

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik - Sodelovanje s civilno družbo na področjih izobraževanja in usposabljanja ter mladih (EACEA/31/2014)

Dodatne informacije

Javni razpis za izbor operacije »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce«

Dodatne informacije

EaSi - PROGRESS: Promoting the contribution of private savings to pension adequacy - Call for Proposals VP/2014/014

Dodatne informacije

2. javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Dodatne informacije

Javno naročilo: Podpora za vzpostavitev „platforme na ravni EU za pospeševanje vzpostavitve nadnacionalnega partnerstva, izmenjavo izkušenj, krepitev zmogljivosti in mreženje ter kapitalizacijo in razširjanje ustreznih rezultatov“

Dodatne informacije

Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2015 - razpis za zbiranje predlogov

Dodatne informacije

Justice Programme: National or transnational e-Justice projects – Action grants 2014

Dodatne informacije

Project(s) for a web-based platform on female genital mutilation – Action grants 2014

Dodatne informacije

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016

Dodatne informacije

Horizon 2020: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Dodatne informacije

Horizon 2020: Developing new world-class research infrastructures

Dodatne informacije

Horizon 2020: Support to innovation, human resources, policy and international cooperation

Dodatne informacije

Horizon 2020: e-Infrastructures

Dodatne informacije

Transnational projects to build capacity for professionals in the area of rights of the child – Action Grants 2014

Dodatne informacije

COSME: Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons

Dodatne informacije

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Towards a Future Free From Domestic Violence - Barbados

Dodatne informacije

Horizon 2020: Blue Growth: Unlocking the Potential of Seas and Oceans

Dodatne informacije

Horizon 2020: Sustainable Food Security

Dodatne informacije

Horizon 2020: Call for proposals for ERC Starting Grant

Dodatne informacije

Horizon 2020: Energy Efficiency - PPP EeB and SPIRE topics

Dodatne informacije

Rights, Equality and Citizenship Programme: National or transnational projects aimimg to promote Union citizenship policies

Dodatne informacije

National or transnational projects to support victims of violence and crime – Action Grants

Dodatne informacije

Horizon 2020: Health Co-ordination Activities

Dodatne informacije

Rights, Equality and Citizenship Programme - Daphne: Transnational projects linked to children as victims of bullying

Dodatne informacije

Horizon 2020: ICT 2015 - Information and Communications Technologies

Dodatne informacije

Horizon 2020: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy

Dodatne informacije

Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Distribution - Automatic support - EAC/S28/2013

Dodatne informacije

Horizon 2020: FET - Novel ideas for radically new technologies - coordination and support actions 2015

Dodatne informacije

Javni razpis za program Fulbright za leto 2014 (170. JR)

Dodatne informacije

Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Distribution - Support to sales agents - EAC/S21/2013

Dodatne informacije

Javni razpis za program Fulbright za leto 2015 (171. JR)

Dodatne informacije

Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018

Dodatne informacije

Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za izdelavo seznama strokovnjakov za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije

Dodatne informacije

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje