31 Januar 2023: Usposabljanje A B CERV – Skupno usposabljanje mreže ZaNVO

Pričetek: Usposabljanje A B CERV – Skupno usposabljanje mreže ZaNVO

Lokacija: Zoom – videokonferenca

Tudi vaše društvo/zasebni zavod/ustanova išče nove, dodatne vire sofinanciranja vaših programov in projektov? Če jih izvajate na enem od spodaj naštetih področij, potem ustrezate kriterijem evropskega programa CERV. In če se vam zdijo evropski projekti prezahtevni ali preveliki za vas, ne zamudite prve letošnje nevladniške delavnice mreže stičišč #ZaNVO ! Kjer vas bomo prepričali v nasprotno!

KAJ: brezplačna interaktivna delavnica A B CERV
KDAJ: v torek, 31. januarja 2023, med 17. in 19. uro
KJE: prek spleta oz. platforme Zoom

Delavnica je namenjena tistim NVO, ki delate na enem od področij:
– človekove pravice,
– pravice otrok in invalidov,
– boj proti vsem vrstam diskriminacije,
– boj proti nasilju,
– obujanje zgodovinskega spomina,
– spodbujanje participacije in aktivnega državljanstva na vseh EU ključnih področjih (npr. okolje, človekove pravice, solidarnost…).

Na naši interaktivni delavnici A B CERV boste spoznali program CERV (Državljani, enakost, pravice in vrednote) – največji evropski program, ki spodbuja in varuje temeljne vrednote in pravice. Program CERV s podporo organizacijam civilne družbe krepi pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU, za katere so značilni pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med spoloma, in s spodbujanjem državljanskega in demokratičnega sodelovanja podpira razvoj odprtih, na pravicah temelječih, demokratičnih, enakopravnih in vključujočih družb, ki temeljijo na vladavini prava.

Predstavili vam bomo priložnosti, ki jih ta program ponuja v letu 2023.

Svojo prijavo oddajte najkasneje do nedelje, 29. januarja TUKAJ!

In hvala, da boste naše vabilo ponesli med ostale nevladniške kolege in kolegice!

Brezplačno spletno usposabljanje organizira @ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa v okviru Mreže regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO, ki jo poleg našega stičišča sestavljajo še ki jo poleg našega stičišča sestavljajo še Stičišče Središče, ZaNVO – nevladne organizacije zasavske regije, Regionalno stičišče NVO Podravja, LRF za Pomurje, Ustanova Fundacija BiT Planota, socialno podjetje, Korociv, Zavod Tri, Zavod Dobra družba, Stičišče NOVUS in BOREO Info – informacije za NVO Primorsko-notranjske regije.

Delovanje #ZaNVO sofinancira @Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO, podrobneje pa na spletni strani:
https://zanvo.org/