NVO s potencialom: Konjeniški klub SG

KONJENIŠKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Mislinjska Dobrava 22, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
konjeniskiklub.slovenjgradec@gmail.com
https://www.facebook.com/KonjeniskiKlubSlovenjGradec
instagram.com/konjeniskiklub_slovenjgradec

Konjeniški klub Slovenj Gradec deluje že preko tri desetletja, večino časa pa brez ustreznih prostorov za treninge in tekmovanja preskakovanja ovir s konji. Pred nekaj leti smo v 30-letni najem od MO Slovenj Gradec pridobili degradirani prostor nekdanjega odlagališča nenevarnih gradbenih odpadkov in ga počasi, a učinkovito urejamo.

Lani je bil prav poseben dan za nas, člane kluba, saj smo organizirali zelo obiskano prireditev, kjer smo našteli okoli 400 obiskovalcev. To je bil Dan odprtih vrat novih športnih površin Konjeniškega kluba Slovenj Gradec v Mislinjski Dobravi, 1. 10. 2022, poimenovali smo ga Obožujem konje! Dan odprtih vrat se je odvijal v okviru projekta LAS MDD: uredili smo jahalne površine – manežo, primerno za športe in druge dejavnosti s konji (delavnice terapij s konji, druženje z živalmi), pri čemer se osredotočamo na možnost medgeneracijskega druženja in sodelovanja, vključevanje ranljivih skupin – žensk, otrok, invalidov. Ponujali bomo različne delavnice: terapije z živalmi, jahanje in sklop kulturnega dogajanja, vezanega na konje: pripovedovanje zgodb o konjih in ustvarjanje na temo konj (kulturni galop). Dejavnosti bodo namenjene za člane kluba in izven.

Del prostora, ki ga za obdobje 30 let najemamo od Mestne občine Slovenj Gradec (MO SG) in smo uredili tudi ob podpori Fundacije za šport, večjo manežo in uto. Prav tako smo dobili odobren projekt postavitve Konjičkovih gugalnic v okviru participativnega proračuna MO SG.