KOROŠKO REGIONALNO STIČIŠČE ZA NVO (2015-2019)

Vrednost projekta: 319.999,90 eur
Obdobje izvajanja: 1.11.2015-30.4.2019
Številka pogodbe: C3130-16-1600012

– Okrepiti usposobljenost NVO s potencialom:
– Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik:
– Okrepiti čez-sektorsko povezovanje:
– Okrepiti vlogo regionalnega stičišča:
– Okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča: